Home / Nieuws / Algemeen / Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions
Nieuws

Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions

Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions

04 februari 2019 - Alignment.nu organiseert voor de twintigste keer de praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions. Tonnie van der Zouwen en Eva van der Fluit verzorgen de training van 22 tot 24 mei in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Praktijktraining participatie en betrokkenheid organiseren met Large Scale Interventions

Veel verandertrajecten mislukken. Vaak genoemde oorzaken zijn gebrek aan vertrouwen, weinig betrokkenheid bij het proces, verschillende belangen en beelden. Hoe kan je de kans op succes vergroten? Hoe organiseer je betrokkenheid van medewerkers en andere belanghebbenden? Hoe kan je top-down kaderstelling combineren met bottom up inbreng? De principes en methoden van Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak die bij uitstek geschikt is om belanghebbenden mede verantwoordelijkheid te laten nemen in vraagstukken die een heel systeem (organisatie of gemeenschap en zijn omgeving) aangaan. Vertegenwoordigers van stakeholder groepen worden betrokken bij het:

 • in kaart brengen van de verschillende perspectieven en mogelijke speelruimte
 • analyseren van de dynamiek in de huidige situatie, in relatie tot verleden en mogelijke toekomst
 • ontwerpen en uitvoeren van een verandertraject en het regisseren van participatie
 • ontwikkelen van leervermogen in de organisatie om samenwerking en participatie optimaal vorm te kunnen geven

Opzet van de training

De praktijktraining is gericht op toepassing van LSI principes en technieken in de eigen werkpraktijk, op het gebied van participatie in verander- en ontwikkelingsprocessen. Anders dan veel LSI-trainingen richten wij ons niet op één bepaalde Large Group Intervention methode, maar benadrukken we de werkzame principes die ze gemeenschappelijk hebben en hun plaats in het verandertraject. Onder het motto: De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten. Van de “recepten” komen in ieder geval Open Space, The World Café, Real Time Strategic Change, Future Search en Search Conference aan bod.

Uitgangspunten

We werken in de training zoveel mogelijk volgens de principes van LSI:

 • Verleden, heden en toekomst van de eigen werkpraktijk worden met elkaar verbonden
 • Aanspreken van een diversiteit aan capaciteiten, met ruimte voor spontaniteit en creativiteit
 • Action learning: leren door samen te doen en niet alleen er over te praten
 • Versterken van reflectievermogen
 • Streven naar veranderen in hier en nu
 • Flexibiliteit in design en uitvoering
 • Ruimte voor cultuurverschillen

Meer informatie over LSI en toepassingsmogelijkheden: zie www.largescaleinterventions.com

Locatie

De tweedaagse wordt gehouden in het Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Aard, werkwijze en plaats van de verdiepingsbijeenkomst worden in onderling overleg afgesproken.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier