Home / Nieuws / Algemeen / QNH wil voorop blijven lopen: “Ons doel is om een ‘early implementer’ te zijn”
Nieuws

QNH wil voorop blijven lopen: “Ons doel is om een ‘early implementer’ te zijn”

QNH wil voorop blijven lopen: “Ons doel is om een ‘early implementer’ te zijn”

01 februari 2018 - IT-consultant QNH boekte in 2016 het beste resultaat in zijn bestaan. Voor 2017 verwacht het bedrijf nog betere resultaten. Algemeen directeur Hen Snackers en financieel directeur Erwin van den Bosch schoven aan bij M&C om door te praten over de resultaten, verwachtingen en de rol van QNH in de snel veranderende IT-wereld.

QNH wil voorop blijven lopen: “Ons doel is om een ‘early implementer’ te zijn”Door Niels Vlot

Het jaar 2016 sloot QNH met een goed gevoel af. De omzet steeg naar 55,4 miljoen euro en dat betekende dat het bedrijf het beste resultaat ooit noteerde. In 2015 bedroeg de omzet nog 49,7 miljoen euro en het jaar daarvoor 46,4 miljoen. Ook de winst steeg van 0,9 miljoen naar 2,3 miljoen euro.

Het jaar 2017 is net achter de rug. Hoe kijken jullie terug op dit jaar?

Van den Bosch: “Ten opzichte van het resultaat van 2016 hebben we opnieuw een flinke sprong voorwaarts gemaakt op de gebieden waarin we geïnvesteerd hebben. Dus 2016 was het beste jaar ooit, maar 2017 gaat daar weer overheen. In de jaren 2013, 2014 en 2015 stegen onze uurtarieven nauwelijks, maar vorig jaar waren de uurtarieven wel hoger. En QNH verschuift steeds meer van detachering naar consultancy en ook dat leidt tot meer waardecreatie en daardoor hogere omzet. Daarnaast was de productiviteit beter, wat te maken had met de aantrekkende markt. Zo zijn we steeds vaker betrokken bij ‘kop-staartprojecten’, waarbij je als volwaardige partner van het project gezien wordt. Dat is ook een risico, maar dat hebben we goed afgedekt.”

Snackers: “Kijk ook naar de kwaliteit van de omzet. Kun je vernieuwingen, zoals de opkomst van Internet of Things en kunstmatige intelligentie, realiseren bij klanten? Van vernieuwende dingen doen worden wij blij. Wij zetten daarom in op Business Analytics, Cloud, Collaboration en Digital Experience. En sinds kort ook op blockchaintechnologie. We willen QNH nadrukkelijk op de kaart zetten als partner in de implementatie van blockchain.”

Hoe gaat QNH dat doen?

Snackers: “We hebben een innovatiebudget en daarmee gaan we innovaties aanjagen. We maken mensen vrij om aan nieuwe thema’s – zoals blockchain – te werken. Daar was tot voor kort nog maar weinig over bekend, maar we onderzoeken nu hoe we er geld mee kunnen verdienen, hoe we ermee kunnen werken en hoe we het veilig houden. Dat innovatieteam krijgt geld om daarmee te experimenteren en te onderzoeken hoe we deze innovaties kunnen gebruiken voor de maatschappij en de business. Naast deze onderzoeken hebben we ook al twee pilots lopen.”

Welke innovatieve ontwikkelingen signaleert u nog meer?

Snackers: “Analytics zijn hot, hoe krijgen we voorspelbaarheid? Met data wil je voorspelbaarheid creëren. Bijvoorbeeld: je vervangt jaarlijks met kerst de lampen. Maar eigenlijk wil je een lamp pas vervangen vlak voordat de lamp stuk gaat. Dat is efficiënter en kan je tegenwoordig meten met sensoren. Wat ook speelt zijn tools gebaseerd op rapid application modelling. Een businessanalist kan nu zelf met deze tools aan de slag om een eenvoudige web- of appomgeving te creëren waarin informatie wordt uitgewisseld. Vroeger maakte de businessanalist een analyse en de bijbehorende vereisten voor zo’n digitale omgeving. Een technicus maakte daar dan een programma van en vervolgens werd er enige tijd over en weer aan het programma gesleuteld. Dus de traditionele businessanalist die gegevens verzamelt gaat ook zelf met deze tools aan het werk, wat efficiënter is.”

Veel dingen worden dus efficiënter, zijn er ook schaduwkanten?

Snackers: “Er zijn een paar bedreigingen. Als je aan de voorkant – van een website of app – iets simpeler maakt, wordt het ergens anders juist complexer. Vaak is dat de achterkant – back-end – van een website of app. Er zijn daarom bij veel bedrijven experts nodig die de weg weten in zo’n back-end. Een andere bedreiging is het adoptievermogen van organisaties. In Microsoft Office bijvoorbeeld zit zoveel functionaliteit, maar een gebruiker van Windows XP ziet bij deze vernieuwing door de bomen het bos niet meer. Begrijpelijk, want die vernieuwing is complex. Maar hoe laat je die vernieuwing landen in een organisatie? Dan heb je partners nodig, zoals wij, die er voor zorgen dat er mensen zijn die afdelingen meenemen in die nieuwe ontwikkelingen.”

Hoe pakt u deze potentiële problemen aan?

Snackers: “Voor een deel zal dit probleem zichzelf oplossen, want de jeugd komt er aan. De millenials zijn opgegroeid met swipen. Je hebt echter ook te maken met vergrijzing, als je die oudere werknemers niet krijgt aangehaakt heb je een probleem. QNH gaat met consultants op zo’n afdeling zitten om te kijken hoe het daar werkt. Vervolgens gaan we bijvoorbeeld aan de slag met trainingen, maar dat is slechts een onderdeel.”

Hoe verwacht u dat de adviesmarkt zich dit jaar zal ontwikkelen?

Snackers: “We moeten de ‘war for talent’ in de gaten houden. De steeds grotere vraag naar IT-consultants zorgt ook voor steeds hogere beloningen. In 1998 en 2000 hebben we daar ook al problemen mee gehad in de IT-consultancy. Ik denk dat we reëel moeten blijven met de beloningen, voor als er ooit een terugslag komt. Hoewel IT nu echt in de aderen zit van ieder bedrijf. Een paar jaar geleden kon je nog wel bezuinigen op IT. Maar nu moet je er mee aan de slag blijven, daardoor zal de it-markt ook wel stabieler blijven.”

Wat zijn de verwachtingen van QNH voor 2018?

Van den Bosch: “We gaan inzetten op een grotere groei van het aantal medewerkers dan we in 2016 en 2017 gerealiseerd hebben. Het scherpstellen van onze thema’s  zal leiden tot 10 procent omzetgroei. Onze streefomzet gaat richting de 60 miljoen euro.”

Ziet u kansen in expansie in het buitenland?

Snackers: “Op dit moment hebben wij niet de ambitie om naar het buitenland te gaan. Wij vinden dat we de ideale grootte hebben om snel te kunnen schakelen bij vernieuwingen. Voor 2020 werken we aan een landelijke dekking met kantoren.  Graag willen we starten in de regio Zuidwest-Nederland. Ons doel is om een early implementer te zijn, een bedrijf dat het vermogen heeft om vernieuwingen snel op te pakken.”

Positie in de M&C 50

In de meest recente M&C-50 ranglijst zakte QNH twee plaatsen naar stek 19. Hoewel het bedrijf een fors hogere omzet draaide, was dit niet direct zichtbaar in het jaarverslag. Volgens Van den Bosch lag dat aan een splitsing van de inkomsten, daardoor ontstond een vertekend beeld met een onterechte daling op de ranglijst als gevolg. “In 2016 is de omzet uit onze sourcing-activiteiten apart vermeld in het jaarverslag en stond daardoor niet meer bij QNH Consulting. In 2017 is deze splitsing weer ongedaan gemaakt.” Snackers: “Het was lastig om beide activiteiten los van elkaar te branden en in de markt te zetten. Daarom doen we toch alles weer vanuit één label: QNH Consulting.”

Grafiek: De gecombineerde omzet leverde in 2016 toch een omzetstijging op