• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Recensie: Imperfecte adviseur
Nieuws

Recensie: Imperfecte adviseur

Recensie: Imperfecte adviseur

11 oktober 2018 - Wanneer we iets imperfect noemen, bedoelen we dat het niet goed, of niet helemaal gelukt is. Dat hebben we niet graag en we schamen onszelf er vaak over. Het maakt ook dat erover praten met anderen iets is dat we liever niet doen. Om je imperfectie open met anderen te delen is moed nodig. In de veiligheid van een supervisiegroep of tegenover een coach of goede collega lukt het met wat goede wil nog wel, maar daarbuiten dat is andere koek. Gelukkig is er aan moedige adviseurs geen gebrek in de ‘Imperfecte adviseur’.

Recensie: Imperfecte adviseurDoor Rijk Binnekamp

Imperfectie

In de imperfecte adviseur nemen zeven ervaren adviseurs je als lezer mee naar ‘de binnenkant’ van het advieswerk. En nu eens geen adviseurs die met ware goeroe-aspiraties je haarfijn uitleggen welk vernieuwend stappenplan of model ze hebben ontwikkeld om elke reorganisatie tot een succes te maken. Nee, zeven ervaren adviseurs die open en eerlijk vertellen dat je ondanks alle ervaring en enorme inzet tegen volstrekt onverwachte gebeurtenissen en onvoorspelbare voorvallen kan aanlopen. Voorvallen die zorgen voor twijfel, emotie en een gevoel geven dat de grond onder je voeten wordt wegeslagen en alles door je vingers lijkt te glippen, over imperfectie dus.

Déjà vu

Adviseurs stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn mijns inziens vaak perfectionisten. De casuïstiek lezend werd ik daar nog eens in bevestigd. De casuïstiek is herkenbaar, zeker niet alleen voor adviseurs. Het boek leest lekker vlot weg en de spanning die de adviseurs ervaren is invoelbaar. Iedereen in de periferie van het advieswerk zal met déjà vu ervaringen worden geconfronteerd tijdens het lezen. Het perfectionisme van de adviseur komt met name naar voren in de reflecties die de auteurs geschreven hebben. Wat gebeurde er nu? Wat heb ik gemist? Waar ging het eigenlijk om? Waarom deed ik wat ik gedaan heb? Waar had ik alerter moeten zijn?

Reflecteren

Reflecteren is een belangrijke competentie voor professionals. Naast de eigen reflectie hebben auteurs ook in gezamenlijke bijeenkomsten op elkaars verhalen gereflecteerd. Deze bijeenkomsten leverden voor de auteurs tal van nieuwe inzichten op. Deze aanpak leveren zeer uitgebreide en soms filosofische reflecties op die leerzaam zijn. Leerzaam niet alleen voor de adviseur zelf, maar ook voor de geïnteresseerde lezer. Reflecteren is een belangrijke manier van leren, zeker voor degenen die beter willen worden in hun vak.

Maakbaar

Zou je bang moeten zijn voor imperfectie? Of zoals Thijs Homan zich in het laatste hoofdstuk afvraagt: “is het vermijden van imperfectie zélf niet een imperfectie”. Waar ikzelf nog niet helemaal uit ben is of de ervaren imperfectie wel echte imperfectie is. Organisaties zijn mijns inziens niet maakbaar, daarvoor zijn ze te dynamisch en complex. Datzelfde geldt natuurlijk ook wanneer je een organisatie wilt veranderen. Dus ondanks de maximale inzet van kennis en ervaring zal je vrijwel altijd verrast worden door een uitkomst die anders is dan verwacht. Iets waarmee niet alleen de adviseur, maar alle actoren binnen een veranderproces te maken hebben. Toch lijkt van alle actoren juist de adviseur degene met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel die er naar neigt een onverwachte of onvoorziene uitkomst als imperfect te beschouwen. Ik heb iets gemist, iets over het hoofd gezien! Alsof de adviseur van zichzelf verwacht dat een organisatie wel maakbaar is wanneer je slim genoeg bent. Vraag die bij mij achterblijft is of dat je daarmee niet de lat voor jezelf onneembaar hoog legt.

Over blijft dat de door jezelf ervaren onvolmaaktheid de moeite waard is om te onderzoeken. Je leert ervan en hoe mooi is het wanneer je met een glimlach naar je eigen imperfectie kunt kijken. Brené Brown schrijft op de cover van haar boek – De moed van imperfectie – “laat gaan wie je denkt te moeten zijn”. Perfect willen zijn is wat mij betreft dan een zinloos streven. De imperfectie adviseur is daarmee misschien wel het perfecte boek voor de adviseur.

 

Imperfecte adviseur, Martijn van Ooijen

Uitgegeven door Kessels & Smit

ISBN: 978908232616

www.kessels-smit.com