• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Recensie: Leiderschap van de programmamanager
Nieuws

Recensie: Leiderschap van de programmamanager

Recensie: Leiderschap van de programmamanager

24 januari 2019 - ‘Leiderschap van de programmamanager’ gaat in op de manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft en daarmee het verschil maakt tussen programma’s die slagen of mislukken. Vanuit die gedachte hebben Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop een relevant boek geschreven. Alle drie vanuit jarenlange ervaring als programmamanagers in zowel de publieke- als private sector.

Recensie: Leiderschap van de programmamanagerDoor Rijk Binnekamp

In hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt eerst in algemene zin ingegaan op de rol van de programmamanager en op verschillende perspectieven van leiderschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de vraag wat programma’s eigenlijk zijn, waarin ze zich onderscheiden van andere manieren van werken en wanneer ze nuttig zijn. Hoofdstuk 2 helpt de programmamanager per rol en situatie te bepalen wat de passende rolinvuling is. En in hoofdstuk 3 worden een aantal perspectieven op leiderschap op een rij gezet. Dit om je als lezer aan te moedigen een eigen kijk op leiderschap te ontwikkelen met als doel krachtiger, herkenbaarder, betrouwbaarder en geloofwaardiger in je rol als programmamanagers te kunnen opereren. Die theorie is interessant en mocht programmanagement geen geheimen voor je kennen dan kun je hoofdstuk 1 en 2 zonder al te veel problemen overslaan.

Boek schept verwachtingen

Ik ben geen programmamanager. Maar zet ‘leiderschap’in een titel, en mijn aandacht heb je. Tegelijkertijd schept dat ook verwachtingen en die worden in dit boek meer dan waargemaakt. Zo is mij na het lezen volstrekt duidelijk geworden wanneer er nut en noodzaak is voor een programmatische aanpak en waarin deze verschilt van bijvoorbeeld een projectmatige aanpak.

Soms belooft de titel van een boek te veel en raak je tijdens het lezen teleurgesteld. Dat is bij Leiderschap van de programmamanager geenszins het geval. Mijns inziens belooft het juist te weinig. De auteurs hebben zich in de inleiding de gewetensvraag gesteld of het leiderschap van de programmanager nu zo anders is als die van andere typen managers. Ja, dat verschil zien de auteurs en volgens hen richt dit boek zich met name tot de programmamanager. Maar ik vind ze te bescheiden. Dit boek is namelijk veel breder toepasbaar en interessant voor iedereen die zich met management en/of leiderschap bezighoudt. Lees over het woord ‘programma’ heen en je hebt een dijk van een boek dat handelt over leiderschap van de manager.

Spiegel voorhouden

Theorie is nuttig, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Heel interessant vond ik het meegenomen te worden in veertien uitgewerkte thema’s die tezamen het fundament vormen onder het leiderschap van de programmamanager. Aan de hand van deze thema’s houden de auteurs je een spiegel voor en zetten je aan tot nadenken. Frequent gebruikte reflectievragen, aan het einde van elk hoofdstuk, helpen je daarbij.

 

Werken vanuit een visie, dienstbaar handelen, moed en kwetsbaarheid tonen, mensen en belangen verbinden, je integriteit onderhouden, bouwen aan vertrouwen, weerstand, spanning en conflict hanteren en jezelf en anderen ontwikkelen zijn zomaar een greep uit de thema’s die aan bod komen. Die thema’s zijn volgens mij veel breder toepasbaar dan alleen voor de programmamanager. Ik denk dat managers op elk niveau zichzelf en anderen een enorme dienst zouden bewijzen eens diepgaand te reflecteren aan de hand van deze thema’s.

Reflectie en nadenken

Wat ik ook als leerzaam heb ervaren zijn de intermezzo’s die je na elk hoofdstuk vindt. Ze bieden verdieping en staan vol tips, suggesties, werkvormen, handvatten, modellen en hulpmiddelen. Welkome aanvullingen die je prima helpen de stof echt tot je te nemen.

Het was een genoegen om Leiderschap van de programmamanager te lezen. De auteurs hebben gebruik gemaakt van veel relevante literatuur, wat belangrijke waarde toevoegt aan het boek. Wat het boek bovendien sterk maakt is dat er niet alleen antwoorden worden gegeven, er worden ook veelvuldig vragen gesteld. Ze zetten je aan tot reflectie en nadenken over je eigen manier van werken, niet alleen als programmamanager, maar ook als manager of leidinggevende in het algemeen.