• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Rijnconsult Business Review over regionale samenwerking: ‘Steeds vaker een vereiste’
Nieuws

Rijnconsult Business Review over regionale samenwerking: ‘Steeds vaker een vereiste’

Rijnconsult Business Review over regionale samenwerking: ‘Steeds vaker een vereiste’

30 april 2020 - Hoe maak je regionale samenwerking sámen werkend? Het is de vraag die organisatieadviesbureau Rijnconsult in hun nieuwste Rijnconsult Business Review beantwoord. “Goede samenwerking rondom een gezamenlijk vraagstuk is absoluut een vak apart en steeds vaker een vereiste.”

Rijnconsult Business Review over regionale samenwerking: ‘Steeds vaker een vereiste’

De business review bestaat uit vier onderdelen die elk een aspect van regionaal samenwerken belichten. Zo schrijven Rogier Kelderman en Diederik Hommes over hoe je regionaal samenwerkt binnen ketens in het sociaal domein. “Het is tijd voor doorontwikkeling van het sociaal domein gericht op échte samenwerking tussen álle ketenpartners in de zorg. De gedachte is dat we door toepassing van effectieve ketensamenwerking niet alleen de kosten kunnen terugdringen, maar gelíjktijdig de prestaties op de dimensies tijd en kwaliteit aanzienlijk kunnen verhogen. Samenwerken heeft als resultaat flinke besparingen, verminderde doorlooptijden en betere kwaliteit dan wel minder fouten. Met name vooruitstrevende corporaties weten zo meer maatschappelijk rendement te halen uit hun investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming. Besparingen op de uitvoering van 20 tot 40 procent zijn gebruikelijk.”

Zygootorganisatie

Maar hoe ben je klaar voor die regionale samenwerking? In de business review wordt als oplossing de zygootorganisatie organisatie besproken. “Het begrip ‘zygoot’ staat in de biologie voor een cel die is ontstaan uit de versmelting van twee geslachtscellen: twee cellen worden één, dus de grenzen zijn dan compleet vervaagd. Eigenlijk kun je een zygoot zien als het resultaat van samenwerking in de meest ultieme vorm.” Ook binnen organisaties wordt geëxperimenteerd met deze vorm van samenwerken. “Het is een organisatie waar de nieuwe systeemgrenzen zijn ontstaan vanuit twee of meer organisaties met een overlap of aanvulling op elkaars grenzen. Met andere woorden: het beste van beide of van allemaal? Hierdoor bestaan letterlijk geen grenzen meer in de samenwerking tussen de organisaties. Eén belang, vanuit één keten, één sturing en één systeem, één et cetera.”

Onder het maaiveld

Wanneer bedrijven gaan samenwerking ontstaan er niet zelden samenwerkingsverbanden. Hoe geef je sturing aan een regionaal samenwerkingsverband? Door als bestuurder niet boven, maar onder het maaiveld actief te zijn, betoogt Rijnconsult-partner Frank Engelbart. “Samenwerken moet nut hebben. Want samenwerken lukt het best in je eentje, met anderen maakt het alleen maar lastig. Dat doe je alleen als het meerwaarde heeft. Bestuurders horen te laten zien dat zij de regionale samenwerking steunen. Niet door er hoog boven te gaan zweven en te vluchten in structuren. Maar juist onder het maaiveld: om dienstbaar, vanuit persoonlijk commitment, elkaar vanuit visie en wederzijds begrip stevig vast te houden. Het zijn de sterke schouders van netwerkleiders die de zware lasten van het regionale belang kunnen dragen.”

Samenwerken in de praktijk

De beste voorbeelden van samenwerken zie je in de praktijk. In het slotstuk van de Rijnconsult Business Review worden in Leren van… diverse praktijkvoorbeelden opgediend. Een voorbeeld is het Laanboomcluster Opheusden. “In deze regio worden door 160 kwekers op 1.800 hectare bomen gekweekt en verhandeld voor de nationale en internationale markt. Het Laanboomcluster heeft een sterke positie opgebouwd in Europa, mede door de goede samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs; vanaf 2006 in Laanboompact verband. Een mooi voorbeeld van regionale publiek-private samenwerking. Wat zijn de belangrijke succesfactoren?

  • Succesfactor 1 is een ondernemende overheid.  Aanjagen en continu investeren in tijd, kennis, beleid en geld.
  • Succesfactor 2: bottom-up werken. Essentieel is dat ingespeeld wordt op ideeën en activiteiten die ontstaan bij ondernemers en deelnemers. Zij moeten het werk doen, het programmamanagement is beperkt tot het strikt noodzakelijke.
  • Het betrekken van de achterban is succesfactor 3. De medewerkers van alle deelnemers betrekken bij projecten, bijeenkomsten en in de communicatie. Een mooi streven is: het cluster is permanent, de mensen zijn voorbijgangers.
  • Succesfactor 4: op elkaar wachten. De ene deelnemer wil of kan soms sneller dan een andere. Voorkomen dat de ontwikkeling wordt geforceerd en samen bepalen van het tempo, in plaats van te vervallen in dichtgetimmerde plannen en deadlines.

De Rijnconsult Business Review met alle artikelen is nu online beschikbaar. Te lezen en te downloaden via Rijnconsult. De komende weken publiceert M&C meer uit de Rijnconsult Business Review