Home / Nieuws / Algemeen / Robert Went: “Toekomst is aan de mens mét machine”
Nieuws

Robert Went: “Toekomst is aan de mens mét machine”

Robert Went: “Toekomst is aan de mens mét machine”

09 februari 2018 - Nemen robots onze banen over? En hoe speel je in op de gevolgen van robotisering? Volgens Robert Went, econoom bij de Raad voor Regeringsbeleid (WRR), is het de mens zelf die hierop invloed kan uitoefenen. Dat zei hij in zijn bijdrage aan de Ernst Hijmanslezing van de Ooa op 22 januari 2018.

Robert Went: “Toekomst is aan de mens mét machine”

Gaan robots en kunstmatige intelligentie onze banen overnemen? Integendeel, vindt Robert Went.  “Volgens een studie van Carl Benedict Frey en Michael A. Osborne, beiden econoom aan de Oxford University,  zal 47 procent van de huidige banen worden overgenomen door robots. Maar daar klopt niets van. Er zijn sinds 2013 alleen maar banen bijgekomen. Banen zijn bundels van taken, een gedeelte daarvan is te automatiseren. Maar dat hele banen worden overgenomen is vrijwel onmogelijk. Er komen ook nieuwe banen en taken bij door robots en kunstmatige intelligentie die we nu nog niet kennen.”

Invloed op ontwikkeling

Dat het zo’n vaart niet zal lopen met de overname van banen, betekent volgens Went nog niet de mensheid achterover kan leunen. Hij stelde dat het nodig is om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van robots en kunstmatige intelligentie. “Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in de taken die horen bij banen. Wat komt er allemaal kijken bij de uitvoering van een taak? Dat is cruciaal bij de toepassing van technologie. En technologie is geen fataliteit. Het overkomt je niet, je kunt invloed uitoefenen op hoe iets gemaakt wordt.”

Leren

Went stipte vier thema’s aan die belangrijk zijn voor de toekomst van banen, robots en kunstmatige intelligentie. Zo moet er volgens hem geïnvesteerd worden in robots én mensen. “Er wordt te weinig in robots en kunstmatige intelligentie geïnvesteerd. Zwaar en geestdodend werk zou deels geautomatiseerd moeten worden, zodat er meer tijd overblijft voor andere taken. Verder is levenslang leren belangrijk, learning on the job – bedrijven leiden zelf mensen op, en learn while you earn – leren terwijl je werkt.”

Mens mét machine

De toekomst is aan de mens mét machine, poneerde Went als tweede. “Er zijn een heleboel dingen die robots niet kunnen, of waarvan we niet moeten willen dat robots ze overnemen. En niet alleen de hoogopgeleide moet met deze machine gaan werken, maar ook degenen met lagere inkomens en laaggeschoold werk. Het derde punt gaat over het eigenaarschap van werk. Als mensen autonomie en controle hebben is dat goed voor de productiviteit en de innovatie. Maar ook voor het welzijn van de werknemers, er is minder stress en burn-outs.”

Verdeling van vermogen

De ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen die robotisering en kunstmatige intelligentie met zich mee brengen roepen verdelingsvragen op, is Wents vierde aandachtsgebied. De welvaart gaat op andere manieren verdeeld worden, zegt hij. “Op sommige terreinen is er minder werk, de vraag is wat dat betekent voor de inkomensverdeling. De eigenaren van de robots worden rijker. Maar er zullen mensen zijn die buiten de boot vallen. De verliezers zijn degenen die de juiste opleiding missen en daar moeten we genereus voor zijn. Belangrijk is: iedereen moet er beter van worden, niet alleen de eigenaren van de robot.”