• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Roland Berger: verviervoudiging markt 3D-printen metaal
Nieuws

Roland Berger: verviervoudiging markt 3D-printen metaal

Roland Berger: verviervoudiging markt 3D-printen metaal

28 april 2014 - Door technologische ontwikkelingen en een forse daling van de productiekosten zal de vraag naar het 3D-printen van metalen structuren de komende tien jaar aanzienlijk stijgen. Roland Berger Strategy Consultants voorspelt een verviervoudiging van de markt in de studie Additive Manufacturing – A Game Changer for the Manufacturing Industry?

Roland Berger: verviervoudiging markt 3D-printen metaal

Hierdoor zal 3D-printen een nog belangrijkere rol gaan spelen in onder meer de luchtvaart, de medische technologie en de auto-industrie, zo verwacht Roland Berger.

 De waarde van de markt voor 3D-printen bedroeg in 2013 ongeveer 2,2 miljard euro. Tien procent hiervan omvatte het 3D-printen van metaal. Deze waarde gaat volgens Roland Berger de komende jaren flink toenemen. “Tussen nu en 2015 zal de verkoop van 3D-printsystemen voor de metaalindustrie verviervoudigen,” stelt Jeroen Althoff, principal bij Roland Berger.

Daling productiekosten

De voorspelde groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een significante daling in de kosten van het 3D-printen van metaal. De kosten zijn nu nog tot tien keer hoger dan die van conventionele productiemethoden, vooral door de aanzienlijke aanschafkosten van de printers en doordat de printsnelheid met de huidige techniek nog laag ligt. Uit een gedetailleerde analyse van de huidige marktomstandigheden, productiekosten en beschikbare technologieën blijkt dat de kosten van het 3D-printen van metalen structuren de komende tien jaar met 65 procent zullen dalen. “Dit komt doordat de bouwprocessen van 3D-printers op den duur efficiënter, sneller en stabieler worden,” licht Alhoff toe.

Besparingen door gebruik 3D-printen

Veel bedrijven bemerken al de voordelen van 3D-printen in vergelijking met conventionele methoden. Zo kan ieder product op maat gemaakt worden. Ook kunnen productontwerpen door middel van 3D-printen worden geoptimaliseerd, waardoor de producten een stuk lichter worden. Het potentieel van de techniek is met name voor de luchtvaart, de medische technologie en de auto-industrie groot. “Dankzij 3D-printen kunnen vliegtuigfabrikanten bijvoorbeeld het gewicht van veiligheidsgordels verlagen van 155 naar 70 gram,” vertelt Althoff. “Dit lijkt een kleinschalige verbetering, maar het bespaart meer dan drie miljoen liter kerosine of twee miljoen euro over de totale levensduur van een vliegtuig. De toetreding tot de markt van grote spelers met aanzienlijke budgetten zal de techniek nog betaalbaarder maken en de vlucht die het 3D-printen van metaal neemt nog verder stimuleren,” voorspelt Althoff.