• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Sioo vernieuwt programma voor adviseurs
Nieuws

Sioo vernieuwt programma voor adviseurs

Sioo vernieuwt programma voor adviseurs

31 januari 2017 - Onlangs vernieuwde Sioo, Nederlands grootste opleider van consultants, haar programma’s voor adviseurs. Dat is noodzakelijk volgens rector Ard-Pieter de Man, want de maatschappelijke opdracht van consultants verandert sterk. Er worden nieuwe eisen gesteld aan hun kennis en vaardigheden.

Sioo vernieuwt programma voor adviseurs

Wat is volgens Sioo de maatschappelijke opdracht van de adviseur?

‘Naast het met toewijding bedienen van hun klanten, hebben adviseurs altijd een maatschappelijke rol gehad. Die is de laatste jaren niet goed uit de verf gekomen. Velen vinden adviseurs te duur voor wat ze leveren. Ook zijn sommige organisaties te afhankelijk geworden van adviseurs, waardoor belangrijke kennis niet meer in die organisaties aanwezig is op het moment dat zij vertrekken. Maar adviseurs leveren wel degelijk een essentiële bijdrage aan de maatschappij. Anno 2017 zijn zij nodig om de transitie naar de informatiesamenleving in goede banen te leiden.’

Is dat dan nodig? Zet die transitie zich dan niet ook zonder hun ondersteuning door?

‘Ja, maar de transitie gaat ook met pijn gepaard. Mensen die ontslagen worden, regels die beginnen te knellen maar waar wel een alternatief voor moet komen, onduidelijkheid over wat de transitie voor een specifieke organisatie gaat betekenen. Het zijn allemaal vraagstukken waar een goede en ervaren adviseur bij kan helpen, zodat er sneller betere resultaten worden geboekt. In sommige gevallen kan de adviseur er zelfs voor zorgen dat een klant overleeft. Dat is ook belangrijk in breder perspectief, voor Nederland. En dat vereist nieuwe kennis en skills.’

Hoe speelt Sioo daar op in?

‘Deze transitie maakt dat de scheiding tussen proces- en expertadvies achterhaald wordt: ontwikkelingen gaan zo snel, dat beide nodig zijn en dan ook nog eens op hetzelfde moment. Dat betekent niet dat adviseurs alles van informatietechnologie moeten weten, of programmeurs moeten worden. Wel moeten ze zich realiseren wat het effect is van informatietechnologie op strategie en beleid, organisatievormen en veranderstrategieën. Inmiddels geldt dat voor alle sectoren. Sioo helpt adviseurs om zich op dat vlak te ontwikkelen. Daarnaast onderzoekt Sioo ook wat het voor de adviespraktijk betekent. Up-to-date kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen de veranderkunde, thought leadership en het ondernemerschap van adviseurs zijn van cruciaal belang en dat geldt voor mensen in allerlei typen adviesrollen, zowel intern als extern.’

Hoe bent u bij Sioo tot dit inzicht gekomen?

‘Onze visie is gebaseerd op het  boek Nieuwe business modellen in consulting dat ik samen met Marguerithe de Man en Annemieke Stoppelenburg heb geschreven. De inzichten uit dat boek hebben we direct naar onze programma’s vertaald. We hebben veel adviseurs gesproken, verschillende cases bestudeerd en een grootschalig onderzoek gedaan naar de kenmerken van meer dan honderd adviestrajecten. In onze nieuwe programma’s komt aan bod hoe adviseurs nieuwe businessmodellen kunnen ontwikkelen, welke kennis zij daarvoor nodig hebben en hoe zij niet meer alleen, maar vooral samen met hun klant verandering teweeg kunnen brengen.’

Sioo heeft een speciaal programma voor adviseurs die zich willen blijven professionaliseren. Het Consulting Program en Community (CP&C) bestaat uit een kernprogramma met de laatste inzichten rondom strategie, organisatie en veranderkunde in de informatiesamenleving, en wordt gevolgd door een specialisatie in change, ondernemerschap of thought leadership. In maart start een nieuwe groep. Kijk hier voor meer informatie