• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Start-ups in de adviesbranche
Nieuws

Start-ups in de adviesbranche

Start-ups in de adviesbranche

23 maart 2016 - Ondernemerschap krijgt in Nederland steeds meer aandacht. De Kamer van Koophandel en een aantal masteropleidingen ‘promoten’ het, en adviseurs kiezen er steeds vaker voor. Het daadwerkelijk creëren van een succesvolle onderneming blijkt vaak lastig. In het verlengde van de eerste M&C Quarterly met als thema start-ups schreef Henk de Bruyn, CMC-lid van de Ooa, deze nadere beschouwing.

Start-ups in de adviesbrancheDoor Henk de Bruyn

Een start-up in de zakelijke dienstverlening begint altijd met een idee. Daarna volgt het proces van concretiseren en dient de ondernemer zichzelf een aantal vragen te stellen: Heb ik voldoende doorzettingsvermogen? En ben ik zelf bereid om financiële risico’s te nemen? Is het businessplan voldoende concreet?

Gat in de markt?

Daarnaast is het succes van een start-up vooral afhankelijk van de vraag vanuit de markt. Is er behoefte aan de nieuwe dienst? Kan de dienst tegen een concurrerende prijs worden geleverd? Internet en ICT maken veel nieuwe adviesdiensten mogelijk. Vaak bestond een dienst al op papier, maar is deze nu ook digitaal beschikbaar. De praktijk wijst uit dat klanten dit vervolgens als een nieuwe dienst zien.

Online

Adviseren via internet is hot. Relatief veel starters in de adviesbranche werken online en met ICT-toepassingen. Internet heeft een aantal specifieke voordelen: zo is er directe communicatie mogelijk met (potentiële) klanten. Het lanceren van een website is snel en goedkoop, waardoor een nieuwkomer snel op de markt actief kan zijn. Wel zal de aard van de dienstverlening zich moeten lenen voor levering via internet. Dit is dan de cruciale vraag die de starter zich moet stellen. 

Onderscheidend vermogen

In de adviesbranche hangt winstgevendheid voor een groot deel af van tarieven en gefactureerde uren. Uurtarieven hangen samen met specialistische kennis, en dat vraagt om onderscheidend vermogen en kennis die up-to-date is. Capaciteit en benutting daarvan is een andere zeer relevante factor voor de winstgevendheid. Zo zal tijdens en vlak na de start de overhead gering zijn. Dit vergroot de winstgevendheid. Echter, door groei en een grotere capaciteit zal ook de overhead groeien, waardoor de relatieve winstgevendheid weer afneemt.

Succesfactoren

In de Verenigde Staten heeft onderzoek geleid tot een framework voor ondernemerschap. Jeffrey A. Timmons heeft een aantal factoren gevonden die bepalend zijn voor het succes van een start-up. De eerste factor is het entrepreneurial team. Dit team stuwt de start-up vooruit. De aanwezigheid van interdisciplinaire kennis en voldoende energie zijn van belang. De tweede factor is de business en/of market opportunity. Levert de start-up voldoende kwaliteit en is behoefte aan? De laatste factor is de beschikbaarheid van resources.

Persoonlijke eigenschappen ondernemer

Daarnaast zijn de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer bepalend voor het succes van de start-up. Onderzoek laat zien dat de volgende eigenschappen bijdragen aan dat succes: zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen (ook bij tegenslagen), het  streven de controle te behouden, focus leggen op de dienstverlening, flexibiliteit, bereid zijn om te leren van fouten en vooruitkijken.

Blik naar buiten gericht

Een externe oriëntatie, de blik naar buiten, is ook een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Het leggen van externe contacten is belangrijk voor de toekomst. Ondernemers met een interne oriëntatie en veel ‘navelstaren’ lopen het risico niet of te laat met concrete diensten te komen voor hun klanten. Ook de snelheid waarmee diensten worden aangeboden bij potentiële afnemers blijkt in de praktijk een factor van betekenis.

Lessen voor starters

De adviesbranche kent jaarlijks veel starters. Ondernemerschap is aantrekkelijk. Echter, een goed idee biedt geen garantie op succes. Het juist inschatten van mogelijkheden in de markt, het onderscheidend vermogen, de managementvaardigheden gecombineerd met de juiste persoonlijke eigenschappen en de beschikbaarheid van de juiste (financiële) middelen zijn tevens cruciaal voor succesvol ondernemen.