• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / ‘Stress is de motor voor succes, mits we deze goed weten te hanteren’
Nieuws

‘Stress is de motor voor succes, mits we deze goed weten te hanteren’

‘Stress is de motor voor succes, mits we deze goed weten te hanteren’

04 oktober 2019 - Theo Compernolle is een pionier op het gebied van stressmanagement. Al in de jaren ’80 deed hij onderzoek naar stress binnen organisaties. Hij was er vroeg bij, ‘misschien wel te vroeg’, zegt hij in een interview in de nieuwe M&C Quarterly.

‘Stress is de motor voor succes, mits we deze goed weten te hanteren’

Zijn proefschrift ging over stress op de middelbare school, daarna volgde het populairwetenschappelijke boek ‘Stress: Vriend en Vijand’.  “Het onderwerp stress was in het bedrijfsleven nog taboe”, zegt Compernolle. “Geen slapende honden wakker maken, was toen de houding. Inmiddels is het mode geworden. Je telt bij wijze van spreken niet meer mee als je geen stress hebt.” Compernolle begon midden jaren ’80 met het adviseren van organisaties op het gebied van stressmanagement. Deze eeuw komt hij in aanraking met de smartphones, die een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben. “Ik ontdekte de invloed van dat ding op mijzelf. En kreeg de indruk dat de manier waarop men die prachtige technologie gebruikte contraproductief was, de intellectuele productiviteit ondermijnde. Vooral omdat je door het altijd online zijn je continu laat verleiden om te multitasken. Dat kan ons denkende brein echt niet, tenzij met groot verlies van tijd, creativiteit, nauwkeurigheid en veel meer nodeloze stress. Het maakt ons echt afgrijselijk inefficiënt.”

Gezonde stress

Compernolle: “Het maakt niet uit hoe hoog je stressbalans is, als deze maar in evenwicht is. Een hoge werkdruk op zich houdt geen gevaar in, wel de combinatie van hoge werkdruk, weinig veerkracht, onvoldoende pauzes voor herstel, weinig sociale steun en weinig invloed. ”Hij maakt onderscheid tussen gezonde en ongezonde stress. “Gezonde stress is intervalstress. De veerkracht van mensen verbetert als ze regelmatig en zelfs toenemend aan hanteerbare stress wordt blootgesteld, op voorwaarde dat er tussen de belasting in voldoende hersteltijd mogelijk is. Het helpt ons om creatief te zijn en topprestaties te leveren.”

Veerkracht

Hij benadrukt dat voor de aanpak van stress in het algemeen en burn-out in het bijzonder, de analyse van de stressbalans, in organisaties op drie niveaus moet plaatsvinden: ik (het individu), wij (het team) en zij (de organisatie): “Wat kan ik zelf doen om mijn stressbalans in evenwicht te houden. Wat kunnen wij, collega’s en teams, doen om onze stressbalans en die van onze afdeling gezond te houden En wat kan zij, de directie, doen om het hele bedrijf veerkrachtig te houden. Die veerkracht staat centraal op de drie niveaus. Dikwijls is er weinig te doen aan de bron van de stress, maar de veerkracht kan altijd beter.”

Beperkte visie

Volgens Compernolle hanteren veel consultants te gemakkelijk een heel beperkende macrolens, bepaald door hun opleiding en ervaring, die leidt tot een tunnelvisie, gericht op het individu. Hij adviseert om vooraf uit te zoomen en informatie te verzamelen om, zoals in de familietherapie, de onderlinge relaties en conflicten in kaart te brengen. Cruciaal is dat je als consultant jezelf in die kaart plaatst, stelt hij: “Je zult dan eerder geneigd zijn het gedrag van één persoon, zoals van dit afdelingshoofd, te zien als een uiting van het systeem van interacties, met als gevolg dat de verwijtende individuele diagnoses en schuldvragen irrelevant worden en je relatie met iedereen vanzelf vrijer, positiever en creatiever wordt.”

Het hele interview met Theo Compernolle staat in de nieuwe M&C Quarterly die net is verschenen. Nog meer lezen? Neem dan een abonnement.