• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Tientallen adviesbureaus maken gebruik van tweede ronde NOW
Nieuws

Tientallen adviesbureaus maken gebruik van tweede ronde NOW

Tientallen adviesbureaus maken gebruik van tweede ronde NOW

27 november 2020 - Opnieuw hebben adviesbureaus gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het UWV heeft onlangs een register gepubliceerd met daarin alle aanvragen en voorschotten. In de consultancysector heeft IT-bedrijf Atos het grootste voorschot ontvangen, ook tientallen andere bureaus kregen steun.

Tientallen adviesbureaus maken gebruik van tweede ronde NOW

Bedrijven die door de coronacrisis kampen met teruglopende omzet kunnen een beroep doen op de NOW om zo hun personeel door te betalen. Inmiddels was er een tweede ronde die liep tot en met september, de zogenaamde NOW 2.0.  Wie aanspraak wil maken op de NOW heeft te maken met een omzetdaling van minimaal 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Veel bedrijven die steun ontvingen bleken dit achteraf niet nodig te hebben of toch niet in aanmerking te komen voor steun en stortten het geld terug. Het aantal bedrijven dat deelnam aan NOW 2.0 is dan ook fors lager. Dit keer maakten ruim 65.000 bedrijven gebruik van NOW 2.0, tijdens de eerste ronde waren dat er nog 148.000.

Atos krijgt meeste steun

In deze ronde spant Atos de kroon. Het IT-bedrijf ontving ruim 13 miljoen euro van het Rijk om de omzetdaling op te vangen. Adviesbureau Eiffel en HR-adviseur GITP kregen een voorschot van ruim 1 miljoen euro. Andere adviesbureaus, zoals Korn Ferry en &samhoud, ontvingen een half miljoen euro.

De bedragen die nu door het UWV zijn gecommuniceerd betreffen voorschotten. Deze voorschotten kunnen afwijken van de definitieve bedragen die later worden gepubliceerd.