• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Toename externe inhuur gemeenten stokt in 2019
Nieuws

Toename externe inhuur gemeenten stokt in 2019

Toename externe inhuur gemeenten stokt in 2019

20 augustus 2020 - Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar minder geld uitgegeven aan externe inhuur. Dat blijkt uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van het A&O fonds Gemeenten. Veel gemeenten proberen bewust het aantal externen terug te dringen. Al is door de coronacrisis de kans aanwezig dat dit jaar het aandeel externen weer toeneemt.

Toename externe inhuur gemeenten stokt in 2019

In 2019 besteedden gemeenten 18 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat betekent een daling van 2 procent ten opzichte  van 2018. Daarmee komt er een einde aan de voortdurende stijging sinds 2014. Met 33 procent is de meest gebruikte contractvorm in 2019 een detacheringsovereenkomst. Ook uitzendkrachten en payrollers worden veel gebruikt. Opvallend is echter dat in 2018 payrolling nog de populairste contractvorm was. Toen was 30 procent van de contracten een payrollovereenkomst. Wat de oorzaak is van deze scherpe daling staat niet in de monitor. Wel geven de meeste gemeenten aan dat de payrolltoeslag – een CAO-afspraak waarbij payrollers een vergelijkbare beloning ontvangen als ambtenaren – niet van invloed is op de inzet van payrolling.

G4 mindert, kleintjes niet

Volgens de Personeelsmonitor gaf twee derde van de gemeenten aan dat ze de inhuur van externen proberen terug te dringen. Dit gebeurt vooral door flexibele inzet van – eigen – medewerkers, meer vaste contracten en het aanbieden van tijdelijke dienstverbanden. De kleinste groep gemeenten – onder de 20.000 inwoners – verandert voorlopig echter niet mee. Daar bleef de externe inhuur gelijk aan 2018 met 19 procent. De grootste daling signaleert de monitor bij de G4, de grootste vier gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar daalde de externe inhuur van 21 naar 18 procent van de totale loonuitgaven.

Zorgt corona voor een stijging?

De coronacrisis is nog niet zichtbaar in dit onderzoek. Toch zou het kunnen dat het aandeel externen in 2020 weer toeneemt, ondanks de wens van de meeste gemeenten om het aantal externen terug te dringen. ‘In het licht van de huidige coronacrisis, en de daarmee gepaard gaande uitdagingen die op gemeenten afkomen, kan het zijn dat in 2020 externe inhuur en flexibele bezetting toch weer toenemen’, schrijft het A&O fonds in de monitor.