• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Top-manager vaker interim
Nieuws

Top-manager vaker interim

Top-manager vaker interim

11 juni 2015 - De kansen op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim-managers nemen toe, zo blijkt uit de twaalfde editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief en opdrachten duren langer.

Top-manager vaker interim

In het onderzoek geven 727 managers –actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2015 ontwikkelt. Een deel van hen is gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer. Driekwart van de zelfstandige respondenten is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Niet eerder was dit aantal zo groot.

Traditionele structuren verdwijnen

Naast kansen en bewegingen in de markt, ontstaat een andere vorm van honorering, blijkt uit het onderzoek. Beloning naar resultaat wint terrein ten opzichte van beloning via een vast uurtarief. Daarnaast lijken combinaties van betaald werk zich door te zetten. Twee derde van de respondenten heeft naast zijn of haar interim-opdracht nog andere, betaalde activiteiten. Bijvoorbeeld een tweede interim-opdracht, een bestuursfunctie of een andere onderneming. Ook de ontwikkeling van de ‘hybride’ manager -de ene keer actief als zelfstandige, de andere keer in loondienst- zal naar verwachting toenemen.

“Onze verwachting is dat meer managers die nu nog in vaste dienst zijn, hun diensten ad interim zullen gaan aanbieden. Zeker de categorie in de leeftijd van 35 – 50 jaar. Voor hen is de weg naar zelfstandigheid nu ‘veiliger’ dan voorheen. Dit gegeven, naast de sterke behoefte aan vrijheid en autonomie die veel managers in loondienst hebben, maakt dat een toename van zelfstandige managers te verwachten is”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner van Schaekel & Partners.

Driedeling

Toch ontstaat ook, zo laat dit onderzoek zien, weer behoefte om terug te komen in vaste dienst. “Wij zien dat veel interim managers in de laatste fase van hun loopbaan weer in vaste dienst willen komen. Een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt zal werkgevers dwingen juist deze categorie te omarmen. En zo wordt de life cycle van de loopbaan uiteindelijk goed zichtbaar: exploreren (van kennis) in vaste dienst, exploiteren (van kennis) als zelfstandige en exporteren (van kunde) weer in vaste dienst. Deze driedeling is in dit onderzoek sterker waar te nemen”, aldus Marleijn de Groot, partner van Schaekel & Partners.