Home / Nieuws / Algemeen / Twynstra Gudde krijgt opdracht op Java
Nieuws

Twynstra Gudde krijgt opdracht op Java

Twynstra Gudde krijgt opdracht op Java

13 februari 2019 - Een consortium, met daarin adviesbureau Twynstra Gudde, heeft een aanbesteding gewonnen voor een project op het Indonesische eiland Java. Het kantoor gaat de provincie Centraal Java ondersteunen om de huidige situatie van de zeekust te verbeteren.

De grote bevolkingsdruk op de Javaanse kustgebieden, toenemend gebruik van grondwater en het kappen van bomen voor landbouwdoeleinden leveren allerlei problemen op. Het eiland kampt onder meer met bodemdaling, een afname van de biodiversiteit en een grotere kwetsbaarheid voor overstromingen. De Nederlandse en Indonesische overheid werken sinds 2013 samen om deze situatie te verbeteren. Om duurzame resultaten te bereiken is het echter van belang dat de provincie Centraal Java zelf het Integrated Coastal Zone Management – een beheerproces van de kust waarin alle aspecten van het gebied een plek hebben – kan uitvoeren.

Principes eigen maken

In het consortium zitten naast Twynstra Gudde, ook ingenieursbureau Witteveen+Bos Indonesia, non-profit softwarebedrijf Akvo en het Indonesische ingenieursadviesbureau Bita. Het wordt een spannend project, denkt Susan Arts, adviseur van de adviesgroep Water van Twynstra Gudde. “Er is onzekerheid over de toekomst, met veel conflicterende belangen en bestuurlijke uitdagingen. We willen eerst onderzoeken welke kennis en skills er al aanwezig zijn bij de overheid en overige betrokkenen op Centraal Java. Daarbij brengen we ook in kaart waar verbetering mogelijk is. Op basis daarvan gaan we aan de slag met de strategievorming. Onze opdracht geldt voor een periode van 2 jaar, daarin willen we een solide basis neerzetten voor duurzame toekomstige ontwikkeling. We gaan de provincie Centraal Java helpen om zich de principes eigen te maken van Integrated Coastal Zone Management. Zodat ze dit over 2 jaar zelf kunnen toepassen.”