Home / Nieuws / Algemeen / Twynstra Gudde leidt Delta-consortium Bangladesh
Nieuws

Twynstra Gudde leidt Delta-consortium Bangladesh

Twynstra Gudde leidt Delta-consortium Bangladesh

26 oktober 2018 - Bangladesh anticipeert op klimaatverandering en komt met een eigen Deltaplan. In het Delta Plan 2100 worden, naast de huidige problemen in de delta van Bangladesh, ook toekomstige ontwikkelingen aangepakt. Adviesbureau Twynstra Gudde heeft de leiding over een Nederlands consortium dat het Deltaplan gaat uitvoeren.

Twynstra Gudde leidt Delta-consortium Bangladesh

In de laaggelegen delta van Bangladesh is kwetsbaar voor overstromingen. De veiligheidssituatie is door grote rivieren, een dynamisch zee- en kustgebied en ruimtegebrek complex. Omdat het land al eerder ervaring had met het Nederlandse  Deltaplan is het is 2012 een samenwerking aangegaan met Nederland. Een Nederlands consortium, onder leiding van Twynstra Gudde, heeft het Delta Plan 2100 ontwikkeld. In het plan wordt gewerkt aan de verbetering van de waterveiligheid, voldoende drinkwater, sanitatie, waterkwaliteit, landaanwinning, meer transport via de binnenvaart en irrigatie voor de landbouw.

Delta-organisatie in Bangladesh

Het plan is in september goedgekeurd door de overheid van Bangladesh en in oktober startte de implementatie. Het Nederlandse consortium, met aan het hoofd Twynstra Gudde-partner Jaap de Heer, draagt zorg voor het management, het opzetten van een verantwoordelijke Delta organisatie, financiering en regelgeving. Ook worden de eerste urgente projecten op stapel gezet en worden betrokken organisaties getraind, gecoacht en gestructureerd.

Het hele consortium bestaat uit Twynstra Gudde, onderzoeksinstituut Deltares en ingenieursbureau Euroconsult MottMcDonald, met als onderaannemers Wageningen Universiteit en onderzoeksinstituten CEGIS en IWM uit Bangladesh.