• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Twynstra Gudde: lichte omzetdaling, meer consultants
Nieuws

Twynstra Gudde: lichte omzetdaling, meer consultants

Twynstra Gudde: lichte omzetdaling, meer consultants

29 augustus 2019 - De omzet van Twynstra Gudde is in 2018 licht teruggelopen, blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het adviesbureau. Desondanks blikt de firma tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin het naar eigen zeggen de doelstellingen heeft bereikt.

Twynstra Gudde: lichte omzetdaling, meer consultantsDoor Niels Vlot

Het resultaat van Twynstra Gudde bedroeg in 2018 ruim 41 miljoen euro, terwijl het kantoor in 2017 nog 42 miljoen euro noteerde. De bedrijfslasten namen met een paar ton af tot 39,5 miljoen euro. Daar tegenover stond wel een stijging van de overige personeelslasten. Ook de verhoogde afschrijvingslasten en verminderd resultaat deelneming zijn debet aan het verslechterde resultaat. Het bedrijfsresultaat nam ook af tot twee miljoen euro. De 2,3 miljoen euro van 2017 lijkt een voorlopige uitschieter te zijn. Onder aan de streep houdt Twynstra Gudde wel iets meer over dan in 2017, 1,4 miljoen euro om 1,3 miljoen.

Meer adviseurs

Een van de doelstellingen van het bedrijf in het vorige jaarverslag was het aan zich binden van jong talent. Dat Twynstra Gudde daar daadwerkelijk werk van heeft gemaakt, laten de personeelscijfers zien. Het aantal adviseurs is gestegen van 218 naar 226. Inclusief ondersteunend personeel komt het totale werknemersbestand uit op 273 medewerkers.

  

Grafieken: stabiliserende omzet (links) en groei aantal adviseurs (rechts)

Omzet blijft steken

Een blik op de recente omzetcijfers van het adviesbureau leert dat het kantoor de afgelopen jaren tegen een glazen omzetplafond aan zit. Sinds 2014 schommelt de omzet tussen de 40 en 42 miljoen euro. Tijdens de crisis moest het bureau, net zoals vele branchegenoten, fors snijden in de huishouding. In 2008 had Twynstra Gudde bijvoorbeeld nog 349 adviseurs in dienst en bedroeg de omzet 71 miljoen euro. Cijfers die voorlopig niet in het verschiet lijken te liggen.

Inzetten op medewerkers

Voor 2019 legt men de vinger opnieuw bij de krapte op de arbeidsmarkt. Het bureau blijft daarom inzetten op opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Om de technologische en digitale ontwikkelingen bij te benen zet Twynstra Gudde ook in op het ontwikkelen van nieuwe proposities. Daarvoor is een apart onderdeel in de organisatie gecreëerd. Het kantoor doet in het jaarverslag geen uitspraken over de verwachte financiële resultaten van 2019.