• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / TwynstraGudde presenteert nieuwe richtlijn architectenselecties
Nieuws

TwynstraGudde presenteert nieuwe richtlijn architectenselecties

TwynstraGudde presenteert nieuwe richtlijn architectenselecties

06 maart 2020 - Adviesbureau TwynstraGudde heeft onlangs de Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties gepubliceerd. Met deze richtlijn worden op een doelmatige en eerlijke manier deelnemers geselecteerd voor een architectenselectie. Ook tekende het kantoor voor een ERDH-programma, dat als doel heeft om overheidsgebouwen van schone energie te voorzien.

TwynstraGudde presenteert nieuwe richtlijn architectenselecties

De architectenrichtlijn werd samen gepubliceerd met architectenbranchevereniging BNA, Architectuur Lokaal en bouwadviesbureau ZRi. De richtlijn is opgesteld omdat alle betrokken partijen vaststelden dat de aanbestedingspraktijk verbeterd moest worden. Om de transactiekosten te beperken wordt bij een architectenselectie regelmatig een voorselectie gemaakt, maar vaak is die niet balans, zegt BNA-directeur Fred Schoorl. “Dat uit zich in onevenwichtige referentievoorwaarden en onduidelijkheid over het offertetraject. Veel architecten kunnen of willen niet deelnemen onder deze condities. Marktpotentieel wordt onderbenut. Dat is slecht nieuws voor alle betrokkenen.”

Kansrijke selecties

De transactiekosten beperken werkt het beste als architecten zich concentreren op kansrijke selecties. “Ze moeten een soort businesscase maken”, aldus Iljan van Hardevelt van TwynstraGudde. “De richtlijn maakt inzichtelijk welke informatie verstrekt moet worden in de selectieleidraad om zo’n businesscase afweging te kunnen maken. De architecten kunnen dan de gevraagde inspanning en kosten afwegen tegen de kans van winnen en het verdienpotentieel en waarde van de opdracht. Je wil voorkomen dat architecten niet willen deelnemen of alsnog afhaken in de offertefase.” De richtlijn is gepubliceerd op 18 februari.

Schone energie

Een week later stapte TwynstraGudde in een nieuwe ERDH-programma. ERDH – EnergieRijk Den Haag – heeft als doel om voor 2040 ruim dertig overheidsgebouwen van schone energie te voorzien. Het is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.

Klimaatakkoord

Er wordt onder meer nagedacht over energiereductie, energieopwekking in de gebouwen zelf, de opslag van energie en de uitwisseling ervan. Ook moeten de gebouwen uiteindelijk worden aangesloten op een warmtenet en wordt groene stroom ingekocht. Het ERDH-programma levert een belangrijke bijdrage aan het Klimaatakkoord. Voor dit project werkt TwynstraGudde samen met adviesbureaus DWA en Rebel Group en ingenieursbureau Witteveen + Bos. TwynstraGudde focust op stakeholdermanagement, programmamanagement en risicobeheersing.