Home / Nieuws / Algemeen / UvA-promovenda: Juist de organisatie maakt mensen proactief
Nieuws

UvA-promovenda: Juist de organisatie maakt mensen proactief

UvA-promovenda: Juist de organisatie maakt mensen proactief

29 oktober 2018 - De organisatie is bepalend voor de mate waarin werknemers proactief zijn. Dat was de kern onder het betoog van Renske van Geffen, die eind vorige maand aan de UvA promoveerde op het onderwerp proactiviteit.

UvA-promovenda: Juist de organisatie maakt mensen proactief

Een gezonde werkomgeving belangrijk voor proactieve werknemers, zegt Van Geffen op de website van de Universiteit van Amsterdam. “In de samenleving wordt gezond werk echter onvoldoende gestimuleerd en gewaardeerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop bedrijven technologie inzetten. Doorgaans heeft technologie tot doel om te bezuinigen, maar het zou veel meer moeten worden ingezet om mensen de ruimte te geven om te doen wat ze goed kunnen en zo het beste uit ze naar boven te halen.”

Drie voorwaarden

Om proactiviteit te laten ontstaan zijn er drie belangrijke voorwaarden nodig, zelfvertrouwen, autonomie en leiderschap. Werknemers moeten het vertrouwen hebben dat ze iets kunnen, maar ook de voldoende speelruimte krijgen. Daarnaast speelt de wisselwerking met leidinggevenden een belangrijke rol. Van Geffen: “De mate van zelfvertrouwen is voor een groot deel afhankelijk van hoe anderen met jou omgaan. Dat geldt evenzeer voor autonomie, wat draait om hoeveel ruimte je krijgt van anderen. En uiteraard is leiderschap per definitie een vorm van samenwerking.”

Organisatie maakt proactief

Van Geffen breekt in haar onderzoek een lans voor gezonde samenwerking en meer bewustwording binnen ondernemingen over de waarde van hun werknemers. “In bijna elke vacature kom je tegenwoordig tegen dat ze mensen zoeken met een ‘proactieve werkhouding’. De aanname is kennelijk dat als je veel proactieve mensen aanstelt, het vanzelf positief is. “Zo’n bedrijf legt de verantwoordelijkheid helemaal bij de werknemer. Dat is onjuist, omdat het vooral de organisatie is die mensen proactief kan maken.”