• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / ‘Verandervermogen Nederlandse organisaties is bedroevend’
Nieuws

‘Verandervermogen Nederlandse organisaties is bedroevend’

‘Verandervermogen Nederlandse organisaties is bedroevend’

19 april 2018 - Organisaties hebben moeite om te veranderen en tijdig in te spelen op vernieuwingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van managementadviesbureau Business Fitscan.

‘Verandervermogen Nederlandse organisaties is bedroevend’

Aan Nationale Benchmark Verandervermogen werkten 1500 leidinggevenden en werkgevers mee uit diverse sectoren zoals de overheid en zorg en welzijn. Ruim een derde van de werknemers ervaart dat de eigen organisatie niet of slechts beperkt in staat is om te veranderen. Vooral bij ambtenaren blijkt dit het geval te zijn, daar twijfelt de helft van het aantal respondenten aan het vermogen van de organisatie om te veranderen. Opvallend zijn de verschillen tussen leidinggevenden en de werknemers. Het grootste gedeelte van de leidinggevenden heeft vertrouwen in het verandervermogen, terwijl een minderheid van het personeel (17 procent) dit heeft.

Geen sterke noodzaak

Onderliggende problemen bij het veranderen binnen organisaties zijn ook uitgezocht. Bijna de helft van de ondervraagden vindt de huidige strategie van zijn of haar werkgever niet de juiste en handelt dan ook niet naar deze strategie. Ook voelt zo’n 20 procent geen sterke noodzaak om te veranderen en is 50 procent van mening dat er te weinig een beroep wordt gedaan op de kennis, inzichten en vaardigheden van werknemers. De noodzaak om te veranderen is in sommige sectoren wel duidelijk aanwezig, voornamelijk in de financiële sector en de overheid.

Lange weg

De uiteindelijke score wat betreft verandervermogen is laag. In het onderzoek zijn de uitslagen van de vijf factoren – betrokkenheid, belemmeringen, noodzaak, koers, veranderruimte – waarop de deelnemers bevraagd zijn, samengevoegd. Op een schaal van 100 tot minus 100 scoort het verandervermogen van Nederlandse organisaties een minus 20. Hoewel een verbetering van het vorige onderzoek, toen nog  minus 29 gescoord werd, blijft er werk aan de winkel, aldus Tom Koppelman, directeur van Business Fitscan. “Als je vandaag doet wat je gisteren hebt gedaan, dan tel je morgen niet meer mee. Dus organisaties die ook op langere termijn relevant en concurrerend willen blijven, moeten daadwerkelijk kunnen veranderen. Zeker in deze tijd van grote technologische, sociale en ecologische veranderingen speelt het zogenaamde verandervermogen van de organisatie een steeds grotere rol. De cijfers geven aan dat we nog een lange weg te gaan hebben.”