• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / ‘Vraag naar financiële interimmers neemt weer toe’
Nieuws

‘Vraag naar financiële interimmers neemt weer toe’

‘Vraag naar financiële interimmers neemt weer toe’

13 augustus 2020 - Het aantal financiële interimklussen trekt aan, dat schrijft recruitmentbureau Robert Walters. Bedrijven proberen na een hectisch eerste halfjaar de inkomsten en uitgaven te structureren en daar worden interim professionals bij ingezet.

‘Vraag naar financiële interimmers neemt weer toe’

In het begin van de coronacrisis vielen veel opdrachten weg, projecten lagen stil en bedrijven sneden in hun flexibele schil. Voor financiële interimprofessionals betekende dit dat vooral digitaliseringsprojecten, ERP-projecten en transformatieprojecten kwamen stil te liggen, zegt Mathijs Helderman, recruitment consultant bij Robert Walters. “Dit zijn kostbare projecten die op korte termijn geen direct resultaat opleveren. We zagen de afgelopen maanden een verschuiving van een schaarste aan professionals naar een schaarste aan opdrachten. Wel werd er extra capaciteit ingezet op cashflow-projecten. Veel bedrijven zijn erachter gekomen dat hun kasstroom nog niet optimaal is ingericht, en aangezien cost control, credit control en business control essentieel zijn in crisistijd wordt daar nu extra op gefocust.”

Stevige basis

De recruiter signaleert dat veel interimprofessionals nog gewoon aan het werk zijn. En bedrijven kijken weer vooruit en gebruiken de zomervakantie om te heroriënteren. “Juist in crisistijd is een stevige financiële basis van essentieel belang. Er wordt nu nog strakker naar de cijfers gekeken en daarmee neemt de druk op een financiële afdeling toe. De kasstroom moet op orde zijn, wat in een economische neergang een grotere uitdaging is.”

Genoeg werk

Helderman ziet vooral kansen voor interimmers in kort-cyclische sectoren. In deze sectoren is vooral op interimgebied snel afgeschaald, zegt hij. “Zij zullen zich naar verwachting ook snel herstellen. De meeste bedrijven hebben genoeg werk, maar zijn huiverig voor vaste contracten door de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt. Dit biedt juist kansen voor interim professionals.” Hij ziet vooral opdrachten die betrekking hebben op cost control, business control en project control beschikbaar komen. “Dit zijn belangrijke speerpunten om grip te houden op de financiële activiteiten. Daarnaast zien we, zoals in elke crisis, dat er projecten met betrekking tot fusies, reorganisaties, overnames, en herstructureringen worden opgestart.”

Verlichting

Financiële interim-professionals kunnen dan ook gaan profiteren van de aantrekkende bedrijvigheid, schat Helderman in. “In veel organisaties stond crisismanagement de afgelopen tijd voorop, waardoor de dagelijkse werkzaamheden minder prioriteit kregen. Nu die weer worden opgepikt is er direct veel meer werk. Als de werkdruk te hoog wordt, en dat kan snel gaan in een uitgedunde financiële afdeling, dan zullen organisaties zich weer tot interimmers wenden om verlichting te bieden.”