• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Algemeen / Waarom nog partner worden na BoerCroon?
Nieuws

Waarom nog partner worden na BoerCroon?

Waarom nog partner worden na BoerCroon?

28 oktober 2014 - Een bankschuld van meer dan een miljoen euro. Dat houden enkele partners van BoerCroon aan het faillissement van dat bureau over. Waarom zou je als consultant nog partner willen worden?

Waarom nog partner worden na BoerCroon?Door Wilbert Geijtenbeek

Het bankroet van BoerCroon geeft pijnlijk aan aan welke risico’s aandeelhouders van een adviesbureau blootstaan. Enkele partners van het adviesbureau houden aan het faillissement een bankschuld van meer dan een miljoen euro over.

Nu het risico op bankroet zelfs voor gerenommeerde namen als BoerCroon reëel is gebleken, vraagt Management & Consulting zich af: is het traditionele partnermodel van de adviesbranche aan vernieuwing toe?

Partner worden? Iemand?

Raymond van Doorn, die twee jaar geleden met collega Michiel Hopman bureau Aaim begon, een adviesbureau voor consultancybedrijven, kent de overweging. “Waarom zou ik veel geld investeren in een naam die is opgebouwd door anderen? Ik kan die net zo goed zelf opbouwen.” Volgens de 33-jarige Van Doorn is de keuze voor toetreding tot een vennootschap voor meer jonge consultants een ‘moment van de waarheid’. Van Doorn: “Het is een sprong in het diepe. Ik merk dat consultants die voor de keuze staan steeds vaker nee zeggen. En vervolgens kiezen om voor zichzelf te beginnen.”

‘Nul intrinsieke waarde’

Is het partnermodel achterhaald? Volgens organisatieadviseur Alfred Griffioen wel. Griffioen vindt het inkopen in een bestaande adviesfirma vaak onverstandig. “Om partner te worden moeten consultants meestal meerdere tonnen investeren. Die voorinvestering gaat uit van de fictie dat adviesbureaus een waarde hebben die losstaat van de individuele werknemers. Ik geloof niet meer in die vaste waarde van goodwill.”

Volgens Griffioen geldt voor de meeste bureaus dat de waarde van het bedrijf in de consultants zelf schuilt. “Als de helft van de mensen van een gerenommeerd bureau vertrekken, dan blijft er van de merkwaarde weinig meer over. Een goodwill-investering is pas gerechtvaardigd als de waarde van de firma onafhankelijk is van zijn consultants.” Dat laatste geldt voor adviesbureaus met specifieke kennisdatabanken, zoals HR-adviesbureau Hay Group, vindt Griffioen.

Alternatieve vormen

Sommige bureaus zijn dan ook op zoek naar andere modellen. Twynstra Gudde gaf deze maand in het Financieel Dagblad aan zichzelf te willen omvormen tot een coöperatie. De details van het nieuwe bedrijfsmodel moet het bedrijf nog bekendmaken.

Griffioen begeleidt bureaus bij het omvormen tot een coöperatie en is initiatiefnemer van het internationale adviesnetwerk Alliance Partners. Dat netwerk heeft kenmerken van een franchiseorganisatie. Die twee vormen – de coöperatie en de franchiseorganisatie – passen volgens hem veel beter bij de adviesbranche dan de traditionele vennootschap. “In een coöperatie zijn alle leden eigenaar. Die houden hun winst grotendeels zelf en dragen de gezamenlijke kosten.”

In een franchisemodel is een elegante oplossing voor verrekening van de merkwaarde mogelijk. “Franchisenemers betalen een licentiefee voor het gebruik van de merknaam. Oprichters kunnen op die manier alsnog de vruchten van hun werk plukken.”