Home / Nieuws / Algemeen / Wethouder Eitjes houdt vast aan eigen onschuld
Nieuws

Wethouder Eitjes houdt vast aan eigen onschuld

Wethouder Eitjes houdt vast aan eigen onschuld

15 april 2015 - De voormalig wethouder van Maassluis, Huub Eitjes, is niet onder de indruk van het integriteitsrapport van Berenschot. ‘Ik heb nog niet de tijd gehad om het goed door te lezen, maar mijn eerste reactie is dat ik niet anders ben gaan kijken naar de situatie,’ aldus Eitjes op de site wos.nl.

Wethouder Eitjes houdt vast aan eigen onschuld

De wethouder kwam in opspraak toen bleek dat zijn broer via zijn bedrijf betaalde werkzaamheden verrichtte voor Theater Koningshof in de stad aan de Maas. Niet alleen had Eitjes dit niet gemeld aan het college van B en W, ook bleek dat de wethouder actief had deelgenomen aan collegevergaderingen over het theater.

Hoewel er volgens Berenschot geen feiten of omstandigheden zijn gevonden waaruit blijkt dat Eitjes actief bij het college heeft gepleit voor het inzetten van zijn broer bij het theater, heeft hij volgens de onderzoekers toch op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling gewekt. In een eerste reactie op het rapport zegt de voormalig wethouder dit toch anders te zien. Zoals bij zijn aftreden benadrukte hij nogmaals ‘alles te goeder trouw’ te hebben gedaan.