Home / Nieuws / Bureaunieuws / AEF ziet obstakels in zorg voor gevaarlijke personen
Nieuws

AEF ziet obstakels in zorg voor gevaarlijke personen

AEF ziet obstakels in zorg voor gevaarlijke personen

09 juni 2017 - Andersson Elffers Felix (AEF) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beletselen in de continuïteit van zorg voor mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen juridische titel (meer) hebben. De rapportage van dit onderzoek is onlangs door de staatssecretarissen van Veiligheid & Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer gestuurd.

AEF ziet obstakels in zorg voor gevaarlijke personen

De betrokken personen hebben één of meerdere strafrechtelijke maatregelen of civiele titels gehad en maken gebruik van zorg, beveiligings- en begeleidingsproducten. Voor een groot deel van de groep geldt dat de problematiek nog niet opgelost is wanneer hun forensische titel is opgeheven. Dat betekent dat de zorg en begeleiding georganiseerd moet worden in het reguliere zorgstelsel. Uit verschillende incidenten is duidelijk naar voren gekomen dat deze overgang beter georganiseerd moet worden. 

26 obstakels
AEF toont in dit onderzoek aan dat er op 26 punten in de keten obstakels bestaan. Voor een deel van deze knelpunten zijn al maatregelen genomen zoals de invoering van de Wet Forensische zorg, Wet Verplichte ggz en de Wet Zorg en dwang en andere maatregelen die door ketenpartijen en overheid al zijn ingezet. De belangrijkste beletselen waarvoor nog onvoldoende maatregelen in beeld zijn, zijn volgens AEF: 

- De belemmeringen bij de toegang tot ‘beveiligde’ zorg zonder strafrechtelijke titel.
- Het ontbreken van een levensloopfunctie voor deze doelgroep.
- Belemmeringen in de doorstroom naar woonvoorzieningen en ambulante zorg.

Aanbevelingen
In het rapport doet AEF een aantal aanbevelingen. Zoals de ontwikkeling van een levensloopfunctie voor deze doelgroep waarin het zorgplan uit de forensische kliniek of de forensische ambulante setting aansluit op afspraken over het vervolg in het veiligheidshuis.