Home / Nieuws / Bureaunieuws / Berenschot wint adviesopdracht Ghana
Nieuws

Berenschot wint adviesopdracht Ghana

Berenschot wint adviesopdracht Ghana

05 december 2013 - Berenschot International heeft samen met Witteveen & Bos en SIMAVI een adviesopdracht van ruim vijf miljoen euro gewonnen. De opdracht is gewonnen na een competitieve procedure met internationale spelers.

Berenschot wint adviesopdracht Ghana

Voor de opdrachtgever, de Nederlandse Ambassade in Accra (Ghana), viel het voorstel op door haar volledigheid, begrip van de context en goede teamsamenstelling. Ook sprak de ambassade veel waardering uit over de creativiteit en het enthousiasme dat uit het voorstel sprak.

Toiletblokken

Het project betreft de voorbereidingen van een investeringsprogramma in vijf gemeentes in het zuidelijk deel van Ghana: het Ghana Netherlands Water & Sanitation Programma (GNWP). De investeringen – met een omvang van € 175 miljoen - moeten leiden tot een verbeterde toegang tot, en gebruik van, drinkwater en sanitaire voorzieningen in en rondom de hoofdstad van Ghana.

Vanaf januari 2014 zal Berenschot met de vijf gemeentes het planningsproces organiseren. Het bureau begeleidt de gemeentes bij het ontwikkelen van Master plannen, in zorgvuldige afstemming met belanghebbenden. Ook begeleidt Berenschot het besluitvormingsproces om te komen tot tien infrastructurele projecten die de komende 3 jaar worden uitgevoerd – denk aan riolering, toiletblokken op scholen en drinkwatervoorzieningen.

Private investeringen

Ingenieursbureau Witteveen & Bos is verantwoordelijk voor de uitvoering van een technische haalbaarheidsstudie en het ontwerp van de geselecteerde infrastructurele projecten. Op basis van de technische specificaties structureert Berenschot de projectfinanciering; naast publieke financiering zijn ook private investeringen voorzien. Daarnaast stelt Berenschot de tenderdocumenten op die gebruikt worden voor de aanbesteding van de bouw van de infrastructurele projecten. Tenslotte speelt het bureau een belangrijke rol in de capaciteitsversterking van de betrokken organisaties in Ghana, zodat de betrokken instanties na afloop in staat zijn op een professionele manier – met begrip voor de behoeften van de eindgebruikers - de investeringen te beheren.

Publieksvoorlichting zal in belangrijke mate door SIMAVI worden georganiseerd, een internationale NGO met veel ervaring in water en sanitatie op het niveau van de gemeenschap.