• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Bureaunieuws / Ooa accrediteert Lysias Consulting Group
Nieuws

Ooa accrediteert Lysias Consulting Group

Ooa accrediteert Lysias Consulting Group

27 januari 2014 - Vanaf nu mag Lysias Consulting Group in Amersfoort zich officieel ‘Accredited Consulting Practice’ (ACP) noemen. Het is de zevende adviesorganisatie in Nederland met dit certificaat.

Ooa accrediteert Lysias Consulting Group

Het ACP-certificaat staat voor harmonisering van de professionele standaard van adviesbureaus en wordt uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa). Op 20 januari nam het Ooa-bestuur het advies over van de Commissie voor Toelating en Toetsing en op 24 januari vond, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amersfoort, de feitelijke uitreiking van het certificaat plaats. De Ooa is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI), die een wereldwijde professionele standaard voor de adviespraktijk heeft ontwikkeld.

Opdrachtgevers hebben behoefte aan adviseurs met actuele professionele kennis, kunde en een groot ethisch besef. Certificeringen zoals Accredited Consulting Practice (ACP) voor bureaus en Certified Management Consultant (CMC) voor consultants, geven daar een transparant beeld van. Met de accreditatie heeft Lysias Consulting Group aangetoond dat de professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van haar adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de ICMCI-norm. Ook de gedragscode, de interne systemen en processen van Lysias Consulting Group die dit waarborgen, voldoen aan de norm. Lysias Consulting Group bevordert op gestructureerde wijze de ontwikkeling van adviseurs tot Certified Management Consultant (CMC).

Professionele standaard

Als institutioneel lid van de ICMCI wordt de Ooa driejaarlijks onderworpen aan een assessment door internationale auditors. Dit assessmentonderzoek betreft enerzijds de toetsing van de professionele standaard die de Ooa hanteert en anderzijds de processen die zijn vastgelegd om deze standaard te waarborgen. Daarmee verwerft de Ooa zich het recht om adviseurs van het internationale CMC-predikaat  te voorzien en organisaties, zoals Lysias Consulting Group, te accrediteren.

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is wereldwijd de oudste beroepsvereniging voor adviseurs. De Orde behartigt in Nederland de belangen van bijna 2000 leden, waarbij zij als belangrijkste doelen heeft gesteld: het interactief delen van kennis en praktijkervaringen; continue professionalisering van de beroepsgroep en het initiëren en stimuleren van vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen. Daartoe organiseert de Orde inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers én tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaren.

Lysias Consulting Group is in 2000 opgericht en in 2008 toegetreden tot de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). Sinds 2013 maken achttien adviseurs en interim managers deel uit van het bureau. De adviseurs en interimmanagers van Lysias werken vanuit een passie voor het openbaar bestuur. Opdrachtgevers zijn ministeries, provincies, gemeenten, regio's, waterschappen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en private partijen die opereren in het publieke domein. Regelmatig zijn meerdere partijen vanuit verschillende bestuurslagen gezamenlijk opdrachtgever.

Meer informatie over Lysias Consulting Group vind je op de bureaupagina.