• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Bureaunieuws / TNO en BoerCroon lanceren Value Center
Nieuws

TNO en BoerCroon lanceren Value Center

TNO en BoerCroon lanceren Value Center

06 december 2013 - Onderzoeksinstituut TNO en adviesbureau BoerCroon lanceren het Value Center, een platform dat is gericht op het stimuleren van sectoroverstijgende publiek-private samenwerking in de regio.

TNO en BoerCroon lanceren Value Center

Het platform stelt overheden, bedrijven en kennisinstellingen in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor economische en maatschappelijke uitdagingen op regionaal niveau.

Nederland heeft de ambitie om tot de top-5 kenniseconomieën ter wereld te blijven behoren. Hiertoe zijn veel initiatieven ontwikkeld, waaronder het topsectorenbeleid. TNO en BoerCroon zien het Value Center als een belangrijke concretisering hiervan. ‘Veel economische en maatschappelijke uitdagingen vragen om een sectoroverstijgende visie en samenwerking, zodat nieuwe waarde kan ontstaan’, zegt Jeroen Schutz van BoerCroon. ‘Dit wordt in het topsectorenbeleid niet gefaciliteerd. Hierdoor staat sectoroverstijgende publiek-private samenwerking in de regio nog in de kinderschoenen. Wij willen daar met dit platform verandering in brengen.’

Funding

Het Value Center brengt diverse partijen bij elkaar: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, burgers en gebruikers. Regionale uitdagingen worden in een open leer- en werkomgeving omgezet in concrete producten en diensten. Voorbeelden van diensten zijn programma- en projectmanagement, regelen van funding, of bijvoorbeeld de organisatie van een marktplaats voor het MKB. ‘De producten en diensten worden aangeboden vanuit het Value Center, maar ze hoeven er niet ontwikkeld te worden’, zegt Jan Wester van TNO. ‘Het center faciliteert het aanbod van deelnemende partijen, maar is hierbij wel een toets op kwaliteit en continuïteit.’

Vier fasen

Het inrichten van een Value Center kent vier fasen:

- Koppeling van bestaande infrastructuur aan regionale uitdagingen.

- Opstellen business case en binden van partners

- Opzetten van Value Center

- Faciliteren en exploitabel maken van het Value Center

Lees meer over BoerCroon op de bureaupagina