Home / Nieuws / Mensen / Menno Olman associé bij Berenschot
Nieuws

Menno Olman associé bij Berenschot

Menno Olman associé bij Berenschot

13 juli 2015 - Menno Olman heeft zich als associé verbonden aan Berenschot. Hij gaat zich onder meer bezighouden met opdrachten op het terrein van besturing en samenwerking in de fysieke omgeving.

Menno Olman associé bij Berenschot

De afgelopen tien jaar was Olman associate partner bij Boer & Croon. In die functie trad hij onder meer op als projectdirecteur bij RegioTram, Zone A9 Amstelveen en Nationale Databank Wegverkeergegevens. Daarnaast was hij actief als interim-directeur dS+V Rotterdam en projectmanager bij de Zuidas en provincie Utrecht.

Voor zijn aantreden bij Boer & Croon vervulde Olman 25 jaar lang diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zowel op het departement als bij Rijkswaterstaat. Meest recentelijk was hij plv. directeur-generaal, tevens directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij het directoraat-generaal Personenvervoer. Bij Rijkswaterstaat werkte hij onder meer als plv. hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken en als hoofdingenieur-directeur van directie Noord-Nederland. Destijds had Olman bovendien de leiding bij de fusie van de directies Groningen, Friesland en Drenthe tot directie Noord-Nederland. Olman studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit.