• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Nieuws / Mensen / Twee nieuwe adviseurs WagenaarHoes
Nieuws

Twee nieuwe adviseurs WagenaarHoes

Twee nieuwe adviseurs WagenaarHoes

01 september 2016 - Per 1 september zijn Peter Kievoet en Wout Barentsen als adviseur verbonden aan WagenaarHoes. Beiden brengen een ruime advieservaring mee.

Twee nieuwe adviseurs WagenaarHoesDoor Mirjam Kortland

Peter Kievoet (1969) is naast adviseur ook trainer en gecertificeerd (personal) coach met passie voor mensen, zingeving en permanente vernieuwing. Hij heeft ruime ervaring in de publieke sector en heeft diverse leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid vervuld. Bij verschillende departementen heeft hij als politiek adviseur van bewindspersonen gewerkt.

Zijn kracht als adviseur ligt op het gebied van sturingsrelaties op het snijvlak waar politiek-bestuurlijke ambities en ambtelijk realisatievermogen elkaar ontmoeten. Daarbij richt hij zich enerzijds op de mens en is sparring partner voor de politieke, bestuurlijke en/of ambtelijke top voor bij complexe strategische en/of veranderkundig uitdagende trajecten. Anderzijds heeft hij zich gespecialiseerd in effectieve en efficiënte sturing en inrichting van overheidsorganisaties, gericht op de vertaling van ambitie naar realisatie. Hij richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen in relatie tot de organisatiedoelstelling. 

Wout Barentsen (1972) is een adviseur met een passie voor business innovatie en meer dan 20 jaar ervaring binnen het bedrijfsleven, overheid en zorg. Versnellen en realiseren van verandering is waarin hij excelleert en waarmee hij een krachtig trackrecord heeft opgebouwd. Van complexe cultuur- en verandertrajecten, leiderschaps- en teamontwikkeling, (her-)ontwerpen van organisaties, tot onderzoek en strategische samenwerking.

In het verleden heeft hij verschillende functies vervuld als consultant, adviseur bestuurskracht, manager middelen en algemeen directeur / CEO. Naast zijn adviseurschap bij WagenaarHoes is hij verbonden als coach aan het Amerikaanse IDEO, als mentor aan de Impact Hub Amsterdam en vervult hij nevenfuncties als toezichthouder en voorzitter van een strategische adviesraad in de zorg. Hij heeft een brede achtergrond van bedrijfskunde, verandermanagement en psychologie, aangevuld met diverse trainingen op het gebied van innovatie. Wout werkt graag aan vraagstukken waarbij lastige besluiten genomen moeten worden en waarin onder hoge druk wordt gewerkt.