• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Opleiding

Consulting Skills

In Consulting Skills verwerf je vaardigheden, die je (nog) effectiever doen adviseren!

Voor wie? De workshop is bestemd voor al degenen die in een adviesrol optreden: externe en interne adviseurs, projectleiders, ICT-deskundigen, specialisten en ook voor managers die een meer consulterende rol ambiëren. Wij gaan ervan uit dat je enkele jaren advieservaring hebt en al eerder deelnam aan bv. een training sociale vaardigheden of persoonlijk functioneren.

Doelstellingen: Doel van Consulting Skills is dat je meer inzicht krijgt in jouw functioneren als adviseur en je jouw individuele adviesvaardigheden verbreedt en verdiept. Wat gaat goed? Wat kan beter? Een adviseur dient niet alleen het eigen vakgebied goed te beheersen, maar moet ook in staat zijn om op vaardige wijze een werkrelatie aan te gaan en te ontwikkelen met een klant of collega. In deze training wordt aandacht besteed aan de vaardigheden en houdingen die daarvoor nodig zijn. Ook bereiden we jou voor op het toepassen van deze vaardigheden in jouw dagelijkse praktijk.

Inhoud: Met deze training ontwikkel je vaardigheden in:                                   
* het verwerven van 'entree': het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid en omgaan met onzekerheden en mogelijk wantrouwen; ook aan een opdracht verwerven zonder daarvoor gevraagd te zijn en je profileren wordt gewerkt;                                                  * het maken van een 'diagnose': de betekenis van de verkregen informatie goed inschatten, oog hebben voor factoren die de acceptatie van voorstellen bevorderen, respectievelijk belemmeren en hier op sturen; effectief omgaan met mogelijke weerstand;                                      * het vervullen van meer 'rollen' dan die van specialist op het eigen vakgebied en flexibel van rol wisselen bij verschillende typen klanten en adviessituaties;                                

* het aanpassen van de eigen advies- en beïnvloedingsstijl aan de eisen die de situatie en de klant stellen en hierdoor effectiever met de klant samen werken.

Bijzondere kenmerken: Centraal staat steeds hoe je zelf functioneert in de adviesrelatie. De staf zal het programma laten aansluiten bij de in de groep aanwezige ervaring, mogelijkheden en wensen.

Werkvormen: Gestructureerd programma met veel oefeningen in verschillende adviessituaties. Daarbij is het voor de individuele deelnemer mogelijk om op een systematische wijze aan houdingsaspecten en vaardigheden te werken die hij/zij zelf kiest.

Trainers: De training staat onder leiding van twee partners van de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling. Zij trainen en coachen al sinds lange tijd interne en externe adviseurs. Zij kunnen daarbij putten uit hun eigen ervaringen als organisatieadviseur.

Overige informatie: De training duurt vijf aaneengesloten dagen, inclusief de tussenliggende avonden en wordt gegeven in een conferentieoord. Aanwezigheid gedurende elk onderdeel van het programma is essentieel. Maximaal aantal deelnemers 12. De training wordt verschillende keren per jaar georganiseerd. Je ontvangt een certificaat.

PE-punten: Met deze opleiding behaalt u 30 PE-punten

In company: deze training kan ook (of onderdelen ervan), in overleg, in company worden gegeven.Kosten
EUR 3.650,00
Duur opleiding
5 dagen
Contactinformatie

Meer informatie: http://aoopartners.be/nl/training_consulting.html

Aanmelden: http://aoopartners.be/nl/consulting-inschrijven.html                                                             

bursecr@tiscali.nl,  tel. 035-6997250

Meer informatie over de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling: http://aoopartners.com/

Opleidings activiteit
  • 28-05-2018 - 01-06-2018 : Consulting Skills