• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Balkon, Het / Basistraining Coachen met Voice Dialogue
Opleiding

Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Balkon, Het
De Psychologie van de Ikken beschrijft hoe mensen gestuurd worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten. Zo hebben veel mensen een stevige perfectionist of een drammer in zichzelf ontwikkeld. Als begeleider ga je letterlijk in gesprek met subpersonen van de cliënt. Voice Dialogue is een niet-oordelende methode om respectvol met die kanten te werken. Je stelt je cliënt hiermee in staat zijn innerlijke krachtenveld goed te leren kennen en zichzelf beter aan te sturen. Dit leidt vaak tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Training voor ervaren coaches, loopbaanbegeleiders, supervisoren, trainers, mediators, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere professionals die individuen begeleiden bij werk- en levensvragen en die willen kennismaken met de Voice Dialogue methode.

Voice Dialogue is een unieke methode voor bewustwording in zelfsturing en coaching. Voice Dialogue is begin jaren ’70 ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Het is een effectieve en niet-oordelende methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen. In deze driedaagse training krijg je de theorie (the Psychology of Selves) op een levendige manier aangereikt en leer je werken met de basistechnieken van Voice Dialogue. We besteden aandacht aan de toepassing van Voice Dialogue in coaching en in je eigen praktijk.

Werkvormen:
Je krijgt de Psychology of Selves op een levendige manier aangereikt. Aan de orde komen het bewustzijnsmodel met o.a. de primaire en onteigende kanten. Ook krijg je een helder kader voor het werken met voice dialogue. Je ervaart zelf als cliënt hoe het is om met deze methode begeleid te worden, aan de hand van eigen vragen of dilemma's. Je leert op die manier ook je eigen interne krachtenveld beter kennen en ervaart de kracht en impact van de methode. Je ziet de trainers aan het werk in demonstratiesessies. Ook observeer je tijdens sessies van andere deelnemers. Na iedere sessie vindt een technisch-theoretische nabespreking plaats. Je oefent met het facliteren van andere deelnemers als cliënt. Daarbij is veel aandacht voor het werken met de energetische principes en met polariteiten. Je leert keuzes te maken als begeleider en krijgt feedback op je aanpak. We besteden aandacht aan de toepasbaarheid van Voice Dialogue in individuele coaching en in je eigen werksituatie. Ook de randvoorwaarden om er verantwoord mee te werken komen aan bod.

Resultaat:
 - Je bent bekend met het psychologische model ‘Psychology of Selves’.
- Je kunt werken met de technieken en basisprincipes van Voice Dialogue
- Je kent de randvoorwaarden voor het werken met Voice Dialogue
- Je kunt Voice Dialogue toepassen in jouw eigen werksituatie

Voice Dialogue is een complexe en gelaagde methode. In deze training leggen we de basis voor het werken met Voice Dialogue.

De training wordt begeleid door Judith Budde, directeur van het Balkon en senior-trainer/coach en Karin Brugman, seniortrainer/coach. Beiden zijn auteurs van 'Ik (k)en mijn ikken, ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue' en van 'Coachen met Voice Dialogue, Handboek voor begeleiders'. 

PE-punten:
MfN: 20 PE-punten.
NIP: 23 PE-punten op A&G klinische vaardigheden. 
NOBCO: 18 PE-uren. 
NOLOC: 21 PE-punten.
OOA: deelnemers met een CMC-registratie kunnen PE-punten aanvragen via de OOA.Kosten
Kosten training: € 1050,- (btw-vrij). Literatuur: € 28,95 (Coachen met Voice Dialogue, Handboek voor begeleiders). Verblijfskosten: € 180,- (btw-vrij).
Duur opleiding
3 dagen
Contactinformatie

het Balkon, T. 0575-743709. E. info@hetbalkon.nl I. www.hetbalkon.nl

Opleidings activiteit
  • 16-06-2021 - 18-06-2021 : Basistraining Coachen met Voice Dialogue