Home / Opleidingen / Balkon, Het / Meesterlijk interveniëren: opleiding Interventiekunde
Opleiding

Meesterlijk interveniëren: opleiding Interventiekunde

Balkon, Het
In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider. De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica en systeembenadering. We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft beroepsgroepen, omdat de Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines.

Het programma
De tijd ligt achter ons dat een situatie benaderd kon worden vanuit een enkelvoudig vakspecialisme. Vraagstukken waar individuen, groepen of organisaties mee worstelen vragen een brede invalshoek: individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen, met inzicht in oppervlakte- en dieptestructuur. Het kunnen werken op dat snijvlak is een kunst. Als je daarin meesterschap wilt ontwikkelen, dan is de Opleiding Interventiekunde: Meesterlijk interveniëren, precies iets voor jou.

In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider.

De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica, systeembenadering, themagecentreerde interactie en organisatiekunde.

Opbouw van de opleiding

Intakegesprek
De opleiding begint met een intakegesprek van een uur met de leermanager René Meijer. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij jouw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Inhoud
Blok 1: Het thema ontdekken: complexe werksituaties ontrafelen
Complexe werksituaties leren ontrafelen met Themagecentreerde Interactie (TGI). Leren balanceren in aandacht voor het individu, de groep, de taak en de organisatie. Thema's als kompas bij het begeleiden van leerprocessen van individuen en groepen.
Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.

Blok 2: Een sprong in het diepe: werken met individuen
Kennismaken met (lastige) persoonlijkheden en hun achtergrond: narcistisch, borderline, afhankelijk e.d. Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid a.d.h.v. de psychoanalyse en de Voice Dialogue. Oefenen met interventiemethoden gericht op individuen.
Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.

Blok 3: Het geheel is meer dan ...: inzicht in groepsdynamica
Oog krijgen voor onbewuste processen en verborgen patronen in groepen. Gevoeligheid ontwikkelen voor normen en rollen, groepsfasen, sociale invloed en leiderschap. Leren om gebruik te maken van de groep en het groepsproces bij interventies.
Na blok 3 schrijf je een leerverslag dat besproken wordt in blok 4
Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.

Blok 4: Het thema als co-leider: werken met thema's
Werken met procesinterventies en thema's in groepen en organisaties. Leidergecentreerd versus themagecentreerd werken met groepen. Faciliteren van een collectief leerproces. Oefenen met verschillende soorten interventies. Feedback op je leerverslag van een opleider en enkele deelnemers.
Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.

Blok 5: Het doel ligt in de weg: werken met het groepsproces
Aandacht voor constructieve en destructieve krachten in groepen. Groepsdynamisch werken met directe en indirecte interventies in teams. Werken met de dynamiek van de groep zelf en werken met polariteiten. Oefenen met verschillende soorten interventies.
Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.

Blok 6: De organisatie als patiënt: werken met organisaties
Werken met organisaties vanuit psychoanalyse en organisatiekunde. Inzicht verwerven in irrationele processen in organisaties. Werken met onderstromen, vermeden thema’s en verborgen regels. Aandacht voor de invloed van structuur, cultuur en leiderschap.
Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.

Blok 7: Integratief werken met individu - groep - organisatie
'Proeve van bekwaamheid' rondom de aanpak van complexe vraagstukken als interventiekundige. In subgroepen werk je aan een echte praktijksituatie van een externe opdrachtgever. N.a.v. de intake maak je een analyse en een voorstel voor interventie. De opdrachtgever komt naar het Balkon en beoordeelt de presentatie van de subgroep. Afronding van de opleiding.
Opleiders: René Meijer en (onder voorbehoud) Lex Mulder, Marleen Vangrinsven, Peter Bleumer.

Vijf kenmerken van de opleiding
1. Persoonsgericht
De opleiding kent een vaste leermanager die alle blokken aanwezig is. Hij volgt jouw leerproces en geeft je persoonlijke feedback. Tijdens blok vier krijg je van een opleider en enkele deelnemers feedback op je leerverslag.

2. Praktijkgericht
Elk blok wordt begeleid door een ervaren senior-trainer, in samenwerking met de leermanager. Zij besteden ruimschoots aandacht aan de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk.

3. Ervaringsgericht
Eigen ervaringen binnen en buiten de opleidingsgroep zijn middel om van te leren. Reflectie op deze ervaringen vergroot je zelfinzicht en versterkt je vermogen om jezelf als instrument in te zetten.

4. Theoriegericht
We bieden je verschillende theoretische ’brillen’ om te kijken naar de praktijk. Literatuurstudie (ca. 60 uur) en korte theoretische inleidingen zijn dan ook een vast onderdeel van de opleiding.

5. Creativiteitgericht
Om speelsheid en vrije ruimte te bevorderen werken we in de opleiding met uiteenlopende werkvormen, waaronder ervaringsoefeningen, bewerking van casuïstiek, Voice Dialogue, dramatechnieken e.d.

Bronnen van de opleiding
We baseren ons in de opleiding op een aantal theoretische uitgangspunten, die we steeds in verband brengen met een vraagstuk van een individu, een groep, een organisatie.
De psychoanalyse helpt ons oog te krijgen voor wat zich onder de oppervlakte afspeelt: het latente niveau, onbewuste processen, afweer en overdracht, oppervlakte- en dieptestructuur.
De groepsdynamica biedt inzicht in karakteristieke groepsfenomenen als de ontwikkeling van normen en rollen, status en invloed, cohesie, leiderschap en conformisme.
De systeembenadering leert ons de samenhang te zien tussen het vraagstuk en de omgeving waarin het zich afspeelt.
De themagecentreerde interactie geeft ons een referentiekader waarmee we wat er gebeurt tussen mensen scherper kunnen zien en beter kunnen benutten.
De organisatiekunde geeft inzicht in de structurele en procesmatige kanten van team- en organisatieverandering.

PE-punten:
NOBCO: 126 PE-uren. 
NOLOC: deelnemers kunnen zelf PE-punten aanvragen. 
OOA: deelnemers met een CMC-registratie kunnen PE-punten aanvragen via de OOA.Kosten
€ 5250,- voor de opleiding (BTW-vrij) en € 1815,- voor het verblijf (inclusief btw en toeristenbelasting). Literatuur: aanschaf boeken ca. € 300,-.
Duur opleiding
21 dagen
Contactinformatie

het Balkon, T. 0541-518194 E. info@hetbalkon.nl I. www.hetbalkon.nl

Opleidings activiteit
  • 11-09-2019 - 29-05-2020 : Meesterlijk interveniëren: opleiding Interventiekunde