• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Balkon, Het / Training Groepsdynamica: Trainen van teams en teamcoaching
Opleiding

Training Groepsdynamica: Trainen van teams en teamcoaching

Balkon, Het
Opzetten en begeleiden van teamtrainingen en teamcoaching ‘A group is a different kind of animal’, aldus Harold Bridger (Tavistock Institute, Londen). Teams kennen eigen patronen en een eigen dynamiek. Als je kijkt door de ‘groepsbril’ vallen je onderstromen en processen op die je niet ziet als je alleen naar de afzonderlijke individuen kijkt. Deze inzichten bieden je ook een aanknopingspunt voor het effectief opzetten en begeleiden van teamtrainingen, waarbij je gebruik maakt van het groepsproces zelf. Hiermee kun je bijvoorbeeld een vastgelopen team vlot trekken en een vruchtbaar werkklimaat bevorderen in afdelingen. Trainen van teams is een praktijkgerichte training, met ruimte om eigen situaties in te brengen. Voor wie? Voor trainers, coaches, adviseurs en managers met praktijkervaring met groepen, die meer zicht willen krijgen op onderstromen en patronen in projectgroepen, afdelingen en teams.

We baseren ons in dit programma op diverse groepsdynamische theorieën en stromingen.
Deze hebben hun basis in de psychoanalyse, de sociale psychologie en de systeembenadering.
In het verlengde daarvan baseert de groepsdynamica zich voor een belangrijk deel op praktijk en onderzoek van de groepspsychotherapie. In het programma komen deze verschillende invalshoeken ruimschoots aan bod.

Inhoud
1. Ervaren van groepsprocessen
De eerste dag van het programma staat in het teken van ervaringsleren. Je ervaart als deelnemer welke processen zich in groepen afspelen en welke impact een groep op de deelnemers kan hebben. Je reflecteert op de betekenis van je ervaringen voor je praktijk met groepen.

2. Herkennen en analyseren
We bieden je een aantal theoretische brillen om processen in teams te analyseren. Wat kun je waarnemen in een groep? Wat betekent het gedrag van mensen in groepen? Met behulp van deze theorieën analyseren we ook de ervaringen die je op de eerste dag in de cursusgroep hebt opgedaan.

3. Opzetten van teamtraining en teamcoaching
We gaan in op de groepsdynamische principes bij het opzetten van een teamtraining en teamcoaching. Aan welke voorwaarden moet een teamtraining doen om effectief te zijn? Wat is de invloed van de organisatie waar dit team deel van uitmaakt? Wat is jouw rol als begeleider en welke methoden en werkvormen kun je inzetten? We gaan in op de voor- en nadelen van meer gestructureerde en meer open werkvormen, waaronder dramamethoden. Hoe zorg je dat het team regisseur blijft over het eigen leerproces?

4. Interventietechnieken en toepassing
Wat kun je als begeleider doen om veiligheid te bevorderen? Hoe kun je een machtsstrijd in een groep effectief aan de orde stellen? Hoe kun je deelnemers beter leren omgaan met onderlinge verschillen? Wat te doen bij weerstand?
We oefenen aan de hand van eigen praktijksituaties van de deelnemers. Daarbij kijken we ook naar de context en de randvoorwaarden van de organisatie.

Resultaat
- Je kent verschillende theorieën over groepsdynamica.
- Je bent in staat om onderstromen en patronen in groepen te herkennen en te hanteren.
- Je hebt meer inzicht in de relatie tussen de dynamiek van het team en de organisatieomgeving.
- Je hebt zicht op groepsdynamische principes bij het opzetten van een teamtraining en teamcoaching
- Je kunt adequaat interveniëren bij lastige situaties in teams.

De training wordt begeleid door René Meijer en Lex Mulder, auteurs van het boek 'De hei op. Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling' (Boom, 2015).

De training vindt plaats in het Genietcafé in Zutphen. 

PE-punten
NOBCO: 27 PE-uren.
NIP: 27 PE-punten op A&O-interventievaardigheden.
NOLOC: PE-punten zelf aan te vragen door de deelnemer.
OOA: deelnemers met een CMC-registratie kunnen zelf PE-punten aanvragen via de OOA.Kosten
Training: € 1495,- (btw-vrij). Verblijf: € 240,- (btw-vrij). Literatuur: boek 'De hei op!' € 24,50 (zelf aan te schaffen).
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

het Balkon, T. 0575-743709 E. info@hetbalkon.nl I. www.hetbalkon.nl

Opleidings activiteit
  • 25-05-2021 - 28-05-2021 : Training Groepsdynamica: Trainen van teams en teamcoaching