• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Balkon, Het / Training Mentaliserend coachen
Opleiding

Training Mentaliserend coachen

Balkon, Het
Mentaliserend coachen is bij uitstek geschikt als je vastloopt met cliënten omdat ze geen zelfinzicht hebben. 'Zoals ik het zie, zo is het ook'. Cliënten met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben ook moeite zich in te leven in anderen. Mentaliseren betekent: kunnen denken en voelen over je eigen denken en voelen en dat van andere mensen! Voor deze cliënten niet vanzelfsprekend. Door te mentaliseren ontwikkelen ze zelfreflectie en inlevingsvermogen. Dat helpt hen zich in te leven in de gevoelens, gedachten, motieven en intenties van anderen. Daardoor verloopt contact met andere mensen soepeler en worden conflicten voorkomen. Je oefent met voorbeeldcasuïstiek en eigen praktijksituaties. Mentaliserend coachen is een respectvolle methode waarmee je je repertoire effectief uitbreidt. In deze vaardigheidstraining maak je je de nodige gesprekstechnieken eigen. Training voor trainers, coaches, adviseurs, loopbaanbegeleiders en re-integratiedeskundigen, werkzaam in een niet-psychotherapeutische setting.

Inhoud:
1. Achtergronden
Je krijgt inzicht in de vorming van de persoonlijkheid en waarom sommige mensen weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen hebben ontwikkeld. We gaan uitgebreid in op de gedragstijlen waarin dit zich kan uiten. Je krijgt kennis over mentaliseren: het vermogen te kunnen denken en voelen over het eigen denken en voelen en dat van anderen.
2. Mentaliserend coachen
Je maakt kennis met het Interventiespectrum, een scala aan interventies in oplopende moeilijkheidsgraad. Deze interventies zijn erop gericht de cliënt te leren mentaliseren. Je oefent in kleine groepjes met het toepassen van de gesprekstechnieken van mentaliserend coachen. Je krijgt feedback op je aanpak. Ook ervaar je hoe het is om met deze respectvolle aanpak zelf gecoacht te worden.
3. Eigen praktijk
Er is gelegenheid eigen cliënten in te brengen. We spelen gespreksituaties uit jouw praktijk na en je oefent met de verschillende gespreksvaardigheden. Zo krijg je concrete handvatten om toe te passen in je eigen praktijk.

Resultaat:
- Je hebt inzicht in de achtergronden van mensen met gebrek aan zelfreflectie en inlevingsvermogen.
- Je kunt verschillende gedragsstijlen herkennen waarin dit tekort aan zelfreflectie en inlevingsvermogen zich uit.
- Je kent het spectrum van Interventies en kunt dit toepassen.
- Je hebt geoefend met Mentaliserend coachen, een doeltreffende begeleidingsmethode.
- Je weet wanneer je iemand zelf kunt begeleiden en wanneer je moet doorverwijzen.

De training wordt begeleid door René Meijer, psycholoog en directeur van het Balkon, en Peter Bleumer, psychotherapeut en organisatieadviseur.

De training vindt plaats in het Genietcafé in Zutphen. 

PE-punten: 
NOBCO: 20 PE-uren. 
NOLOC: 21 PE-punten.
NIP: 19,5 PE-punten voor NIP A&O/A&G, verdeeld over de categorieën A&O kennis (9,5) en A&) vaardgheden (10). 
OOA: zelf aan te vragen door deelnemer.Kosten
Training: € 1050,- (btw-vrij) inclusief lesmateriaal. Literatuur: € 25,50 (Mentaliserend coachen; Bevorder Zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties. Verblijf: € 180,- (btw-vrij).
Duur opleiding
3 dagen
Contactinformatie

Het Balkon - T. 0575-743709 - E. info@hetbalkon.nl - I. www.hetbalkon.nl

Opleidings activiteit
  • 01-06-2021 - 03-06-2021 : Training Mentaliserend coachen