• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Balkon, Het / Vervolgopleiding Voice Dialogue
Opleiding

Vervolgopleiding Voice Dialogue

Balkon, Het
Een intensieve opleiding Voice Dialogue voor ervaren coaches, loopbaanbegeleiders, supervisoren, counselors, trainers, mediators, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere professionals die individuen begeleiden bij werk- en levensvragen. Alle aspecten van de Voice Dialogue-methode en van de Psychology of Selves komen in deze opleiding aan de orde.

Kern van de opleiding

Voice Dialogue is meer dan het werken met delen. De mate waarin een cliënt verandering en persoonlijke groei bereikt hangt af van de mate waarin zich een Bewust Ego Proces heeft ontwikkeld. Zonder dit proces is Voice Dialogue slechts een techniek waarmee je verschillende subpersonen in iemand kunt interviewen. Daarom zoomen we tijdens de vervolgopleiding dieper in op hoe je dit proces versterkt en we besteden aandacht  aan  de verschillende niveaus van transformatie. Heb je in de basistraining geleerd hoe het is om met verschillende ikken te praten, in de vervolgopleiding gaan we daarin een paar stappen verder. Hoe zorg je ervoor dat subpersonen die misschien nog geen naam hebben zich laten zien in relatie tot jou, de facilitator? Hoe werk je met verstoten ikken en het Innerlijk Kind? Hoe zorg je ervoor dat je niet over subpersonen praat maar ze werkelijk uitnodigt om in levende lijve aanwezig te zijn? In deze vervolgopleiding oefen je met gevorderdenvaardigheden voor het faciliteren. Je leert steeds subtieler af te stemmen op de subpersoon waarmee je in gesprek bent.  

Onze werkwijze tijdens de opleiding

Je leert Voice Dialogue het beste door kijken, ondergaan en zelf doen. Aan de hand van demonstratiesessies met de opleiders zie je direct hoe theoretische concepten in de praktijk worden toegepast. Ieder blok begeleid je zelf Voice Dialogue sessies. Je krijgt feedback van de opleiders en de andere deelnemers. Een deel van de opleiding zijn er 3 opleiders tegelijk aanwezig om intensief onder supervisie te kunnen oefenen. Na iedere sessie houden we een technisch-theoretische nabespreking. Welke keuzes heb je gemaakt? Met welk effect? Welke alternatieven zijn er? In de rol van cliënt ervaar je de effecten van Voice Dialogue aan den lijve en leer je je innerlijke krachtenveld beter kennen. We besteden veel aandacht aan de toepassing in je eigen werksituatie. Lastige situaties uit je praktijk komen volop aan de orde. Na afloop ben je in staat om uiteenlopende vragen van cliënten adequaat en diepgaand met Voice Dialogue te begeleiden.

 Voor wie?

Je bent een ervaren coach, trainer, adviseur, consultant met enige ervaring in het werken met Voice Dialogue en je wilt expertise in het werken met Voice Dialogue diepgaand uitbreiden. Voorwaarde voor deelname is dat je onze Basistraining Coachen met Voice Dialogue hebt gevolgd of elders een gelijkwaardige Voice Dialogue training hebt gevolgd. Na deze vervolgopleiding kun je je nog verder specialiseren in onze Voice Dialogue Masterclasses.

Resultaat
- Je beheerst de basis- en gevorderde technieken van de Voice Dialogue methode.
- Je werkt diepgaand met uiteenlopende vragen en met verschillende cliënten.
- Je hebt ervaring in het faciliteren van verstoten en kwetsbare subpersonen en kent diverse ingangen om met deze delen contact te maken.
- Je bent in staat het proces dat zich tussen jou en de cliënt voordoet te gebruiken voor de coachvraag.
- Je hebt oog voor onzichtbare aspecten die de communicatie beïnvloeden en werkt hiermee.
- Je combineert Voice Dialogue met eerder opgedane bagage en integreert het in je coachingspraktijk 

Opbouw van de opleiding

Intakegesprek
De opleiding begint met een telefonisch intakegesprek met leermanager Judith Budde. We bekijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij jouw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.

Twee opleidingsblokken
Blok 1: Werken met kwetsbaarheid
In dit blok krijg je inzicht in de achtergronden van onze gevoelens van kwetsbaarheid en waarom we onszelf daar voortdurend tegen beschermen. Je vergroot je gevoeligheid voor het herkennen van kwetsbaarheid en leert zorgvuldig werken met kwetsbare delen. Hoe kun je een gevoelig deel zó faciliteren dat het zich uitgenodigd voelt? Ook besteden we dit blok aandacht aan het herkennen van poortwachters. We putten uit het gedachtengoed van Voice Dialogue, de theorie van Bowly over hechting en het wetenschappelijke onderzoek van Brené Brown naar kwetsbaarheid en perfectionisme.
Het uiteindelijke doel van een Voice Dialogue sessie is het ontwikkelen van een Bewust Ego. Je verdiept je expertise in het begeleiden hiervan.

Blok 2: Werken met verstoten ikken
In dit blok richten we ons op het ontstaan van verstoten Ikken en in de functie daarvan. Je ontdekt de diverse ingangen om verstoten Ikken op te sporen, zoals de oordelen en zelfkritiek van je cliënt en zijn of haar dromen en dagdromen. Ook instinctieve en archetypische subpersonen komen aan bod. Je leert hoe je een verstoten ik zó kunt faciliteren dat deze kant tot leven kan komen in de sessie.
Je ontwikkelt je sensitiviteit voor non-verbale informatie en je antenne voor de energetische kant van dit werk. Tot slot werken we aan de integratie van de Voice Dialogue methode in je eigen praktijk. Hoe kun je Voice Dialogue combineren met andere coachingsmethoden?

Oefengroepen
Tussen de blokken in komen de deelnemers 1x een dagdeel bijeen in kleine groepen om te oefenen met Voice Dialogue sessies. Ervaringen in deze oefensessies kunnen worden besproken in het trainingsblok daarop.

Groepssupervisie
Er is een online groepssupervisie tussen blok 1 en 2. 

Individuele Voice Dialogue sessies
De ervaring leert dat deelnemers soms behoefte krijgen aan één of meerdere individuele sessies, om thema's die tijdens de opleiding aangeraakt worden uit te werken. Daarom is er gelegenheid twee individuele sessies in te plannen met Judith Budde. Dit onderdeel is facultatief en de kosten zijn daarom niet inbegrepen in de prijs van de opleiding. Elke deelnemer kan 2x gebruik maken van het voor deze opleiding gereduceerd tarief.

Literatuurstudie
Actief bestuderen van literatuur en cd’s/dvd’s is een onderdeel van de opleiding.
Aan te schaffen literatuur:
* Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders, Judith Budde en Karin Brugman, Uitgeverij Thema, Zaltbommel, 2016. 
* Oog in oog met kwetsbaarheid, Marijke Leys, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2018.
Daarnaast maken we gebruik van diverse artikelen o.a. van Hal en Sidra Stone. Onze eigen boeken en de boeken en CD's van Hal en Sidra Stone, de grondleggers van Voice Dialogue, zijn bij ons te verkrijgen.

Individuele supervisie na afloop
Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een half uur individuele supervisie met Judith Budde (telefonisch of via skype) over de ervaring in de eigen praktijk.

Besloten Voice Dialogue-groep op LinkedIn
Tijdens en na de opleiding kun je deelnemen aan onze besloten Voice Dialogue LinkedIngroep voor Voice Dialogue studenten van het Balkon. Deze groep wordt gefaciliteerd door Judith Budde. Je kunt er vragen stellen, cases inbrengen, ervaringen delen en nieuwe ontwikkelingen volgen.

Omvang
Twee blokken van 2 dagen, 1 dagdeel tussentijdse oefengroep, 1x online groepssupervisie, individuele supervisie en (facultatief) individuele Voice Dialogue sessies.

Begeleiding
De opleiding wordt gegeven door Judith Budde en (afhankelijk van het aantal deelnemers) Karin Brugman, (auteurs van de boeken Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders en Ik (k)en mijn Ikken, Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue) en René Meijer. Kijk op onze website voor meer informatie over hun achtergrond. We zijn aangesloten bij de International Voice Dialogue Agreement (www.ivda.info) en volgende jarenlang trainingen bij Hal en Sidra Stone, de grondleggers van Voice Dialogue.

Praktische informatie
Aantal dagdelen: 9 dagdelen (incl. oefengroepen)
Duur: 2 blokken van 2 dagen + 1 dagdeel oefengroep + 1x groepssupervisie + individuele supervisie
+ (facultatief) individuele sessies.
De trainingsdagen zijn steeds van 09.30 – 17.00 uur.
Studiebelasting: ca. 25 uur voor literatuurstudie
Data: blok 1: 4 en 5 februari 2021; blok 2: 4 en 5 maart 2021.
Aantal deelnemers: maximaal 12
Locatie: het Genietcafé, in de middeleeuwse binnenstad van Zutphen, op loopafstand van het station.

PE-punten
Erkenning NOLOC: 36 PE-punten.
Erkenning NOBCO: 24 PE-uren.
Erkenning OOA: door leden zelf aan te vragen bij de OOA.
Erkenning NIP, sectie A&O / A&G: 28 PE-punten.
Erkenning ABVC: 23 PE-punten.

 Kosten
Opleiding : € 1095,- (vrij van btw). Verblijf: € 240,- (btw-vrij). Literatuur: ca. € 55,-.
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

het Balkon, T. 0575-743709 E. info@hetbalkon.nl I. www.hetbalkon.nl

Opleidings activiteit
  • 19-04-2021 - 21-05-2021 : Vervolgopleiding Voice Dialogue