• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / GrasFabriek
Opleidingen

GrasFabriek

Wij adviseren mensen en organisaties bij ontwikkeling en verandering

In complexe trajecten bieden wij u een netwerk van gerenommeerde denk- en organisatieadviseurs, (proces)begeleiders, trainers, onderzoekers en (top)coaches.

ORGANISATIEONTWIKKELING
TEAMONTWIKKELING
(TOP)COACHING

_____

"Een andere manier van zien, de aankondiging van een andere mogelijkheid"

Voor zover wij zoiets als een missie hebben, zou deze zó wellicht het meest treffend verwoord worden:

"Buiten was de ‘werkelijkheid’, buiten waren straten en huizen, mensen en inrichtingen, bibliotheken en studiezalen – maar hierbinnen was liefde en gevoel, hier leefde het sprookje en de droom. En toch leefden wij in het geheel niet van de wereld afgesloten, wij leefden in gedachten en gesprekken vaak midden in de wereld, slechts op een ander veld. Wij waren van het merendeel der mensen niet door grenzen gescheiden, maar slechts door een andere manier van zien. Onze opgave is, in de wereld een eiland te verbeelden, misschien een voorbeeld, in elk geval te leven als de aankondiging van een andere mogelijkheid."

-    Hermann Hesse, In: Demian

 

Wij zien het samenspel tussen cliënt(e) en adviseur eerder als kunst dan kunde. Hoewel het laatste ook belangrijk is, blijft het, ook voor ons telkens weer een kunstig, haast mysterieus verschijnsel, dat er in het gesprek (taalspel) tussen beiden soms zomaar, ineens iets kan 'op-poppen' in het brein van beiden, haast vanuit het niets, dat beiden vantevoren niet zagen aankomen maar dat cliënt(e) én adviseur soms een moment in stilte, in ontroering en vol 'inzicht' achterlaat. Een dergelijke 'geboorte' van een advies laat zich gelukkig vantevoren niet plannen, het is in die zin niet 'maakbaar'. We hebben het hier over de 'poëtica' van goed advies zoals Edu Feltmann het noemt, maar - om dichter Rutger Kopland te parafraseren: (ook)dat is het woord niet..!

_____

'Open inschrijving' & 'in-house'-opleidingen:

- leergang Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders (start weer begin 2020)

- Cursusweek of 3-daagse workshop 'Leren Filosoferen' (2019 & 2020)

GEINTERESSEERD? Meer weten? Zie: ​www.GrasFabriek.com 

 

Opleidingen