• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / GrasFabriek / HIT: leergang HOGERE INTERVENTIEKUNDE VOOR TOPBEGELEIDERS 2020
Opleiding

HIT: leergang HOGERE INTERVENTIEKUNDE VOOR TOPBEGELEIDERS 2020

Je bent een ervaren begeleider: coach, veranderaar of adviseur. En je hebt een eigen professionele attitude, stijl en palet van interventies ontwikkeld. Voor lastige groepsprocessen draai jij je hand niet om, organisaties begeleid je kundig naar verandering. En toch, misschien knaagt er iets: heb ik de grens van mijn eigen ontwikkelpotentieel bereikt?

"Het lijkt alsof ik aan het einde van mijn leercurve ben gekomen."

 

VOOR WIE IS DEZE 'HIT'? 

De Leergroep Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders (hierna kortweg: 'HIT') gaat ook in 2020 weer van start. De HIT is voor iedereen die mensen, groepen en organisaties begeleidt, en die zich herkent in het volgende:

- Je bent een ervaren of zelfs zéér ervaren begeleider (coach, trainer, adviseur) van mensen, groepen en organisaties die zichzelf met hulp van jou willen leren veranderen, verbeteren, ontwikkelen.

- Dit werk past jou goed: je doet het graag, vakkundig, aandachtig en met plezier – en tot tevredenheid van je klanten. Voor lastige groepsprocessen draai jij je hand niet om, organisaties begeleid je kundig naar verandering.

- Je hebt waardevolle inzichten ontwikkeld, stevig ondersteund door enkele vaste overtuigingen. Zoals: dat het in jouw professie essentieel is om empathisch te zijn, goede vragen te stellen, de context van je klant te kennen, te beseffen dat adviseren & begeleiden een talige bezigheid is. En dat je nogal wat kennis en ervaring moet hebben verzameld om een volwaardig professional te kunnen zijn.

- Om dit niveau te bereiken deed je – naast het intensieve werk met jouw klanten – zelf ook meer dan eens mee – als cursist – aan een hoogwaardige leergang of masterclass en je luisterde aandachtig naar de toonaangevende sprekers in jouw vak. En inmiddels treed je ook zelf wel eens op als spreker voor een volle zaal of geef je workshops voor gevorderden.

- Dit alles heeft jou gevormd tot de goede vakmens die je nu bent – en je bent op het punt gekomen dat nóg meer van datzelfde jou zélf geen nieuwe leerervaringen meer brengt!

- Je bent voor je gevoel ‘te ervaren’ geworden om zelf nog weer eens als ‘leerling’ of ‘cursist’ iets over jouw vak te kunnen leren of ontdekken dat voor jouzelf wezenlijk belangrijk of verrassend is.

- En ook omgekeerd: het zelf actief zijn in de rol van begeleider, leraar, coach, adviseur of trainer – de rollen die jij zo vaak en met verve vervult -, is voor jou een routine geworden waarin jouw eigen leerproces langzamerhand tot stilstand lijkt te zijn gekomen.

 

HOE ZET JE DE VOLGENDE STAP?

Voor mensen zoals jij is er geen cursus of masterclass. Extra kennis en repertoire voegen weinig meer toe. Toch wil jij jezelf professioneel en persoonlijk graag nog weer verder ontwikkelen: iets ontdekken of zelf als gedachte of ervaring produceren dat over de grenzen reikt van jouw tot nu toe verworven inzichten, vaardigheden, etc. en wat je niet van welke goede docent dan ook kan leren!

Daarom bedachten en ontwikkelden wij de HIT. In deze Leergroep Hogere Interventiekunde zul je lotgenoten ontmoeten met wie je kritisch en ontstroevend gaat (leren) reflecteren op jouw en hun meest dierbare overtuigingen, goede gewoonten en best practices van het vak.

 

DE HIT IS 'ONTSTROEVEND'

De Leergroep Hogere Interventiekunde heeft vijf kenmerken, waarvan deze combinatie uniek is.

1. De Leergroep stimuleert tot een genuanceerd kritisch en ‘ontstroevend’ onderzoek naar de oorsprong en houdbaarheid van ieders professionele ervaringen, inzichten en overtuigingen.

2. Door de bijzondere didactiek leer je verrassend ‘leerzaam’ te reflecteren op de zeer gedegen interventiekundige kennis en kunde van jouzelf en van de andere deelnemers.

3. Anders dan in de meeste opleidingen en cursussen voor interventiekundigen, wordt in de HIT de inhoud en de programmering grotendeels door de deelnemers zelf ontwikkeld.

4. De drie begeleiders van de HIT zijn niet – zoals vaak van goede docenten wordt verwacht! – duidelijk zeer deskundig en verder gevorderd als interventiekundigen, dan de deelnemers.

5. Maar wél kunnen en zullen zij zich opstellen als belangeloos verwonderde, niet oordelende waarnemers van het gesprek van de deelnemers. Zij zullen ‘stimulerende’ en ‘ontstroevende’ reacties aanbieden, vaak vanuit een ‘ander discours’ en paradigma dan dat van de deelnemers.

 

HIT = 3ᵉ ORDE LEREN

Misschien is dit het moment waarop je hoopt in deze tekst te gaan lezen wat je ‘concreet krijgt’. Professionals zoals jij, die nu in hun leercurve toe zijn aan deze fijnzinnige HIT-impuls, hebben geen behoefte aan een voorspellend rijtje van wat zij zullen leren, ofwel aan vooraf door anderen bedachte en beloofde leeropbrengsten.

De HIT is geen ‘programma’ en heeft geen vooraf vast te stellen ‘inhoud’. Wat wij met jou en je collega’s op gang willen brengen is een proces. Je zou het ‘leerimpulsen’ kunnen noemen. Wat je ‘krijgt’ of mee-maakt is:

- Uitdagende aandacht, misschien een provocatie

- Ontstroevende vragen en mededelingen

- Kritische reflecties en uitnodiging tot onderzoek

- Ontsnappen aan het ‘snappen’

- Verfrissing, nieuwe energie

Je zult jezelf of anderen eens defensief zien worden. Er zal ook twijfel ontstaan. Eigen en andermans overtuigingen laten zich niet zo gemakkelijk van hun troon stoten… De daarbij wellicht noodzakelijke ‘interventies’ kunnen jullie, deelnemers, elkaar bieden, maar bovendien en vooral zal een ‘stroom van mentale stimulansen’ jullie worden aangeboden door de drie HIT-begeleiders, die zich ieder hebben gespecialiseerd in het trainen en begeleiden van leergroepen van professionele interventiekundigen.

---

Je biedt je cliënten al jaren mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. Gun per januari 2020 jezelf weer eens:

Hele Interessante Toestanden

Je eigen (her)ontwikkeling een flinke impuls geven?

HIT: de leergroep voor zeer ervaren begeleiders

(adviseur, coach, veranderaar)

​---

WERKVORM: DE 'LEERGROEP' 

In een leergroep gaat elk leergroeplid volledig over het eigen leerproces én dat van anderen. Er is geen enkele leer-dwang, maar juist vrijheid. De vrijheid om steeds weer zelf te kiezen via welke leerstijlen en via welke leersporen jij je verder zult ontwikkelen. In het gesprek over ‘ons vak’ zullen wij – de begeleiders – verwonderd reflecteren op de ingeslepen overtuigingen en onbewuste vanzelfsprekendheden die verscholen blijken in het ‘professionele discours’ dat je hier-en-nu in de leergroep met elkaar spreekt.

Elke deelnemer is steeds actief in verschillende rollen en leerhoudingen. Soms leer je van het bezig zijn als expert, of als inhoudelijk docent, soms meer als procesbegeleider, of wellicht als denkadviseur voor andere deelnemers in de leergroep. En even later ben je juist het spiegelbeeld van die rollen en leer je intensief als leerling of als adviesvrager. Je zult je ontwikkelen door te ontleren.

 

BEGELEIDERS EN DEELNEMERS

Wij zijn – in deze HIT – geen 'docenten' en al helemaal geen docenten die het beter weten. Onze interventies proberen wij zo subtiel mogelijk af te stemmen op de gevorderde fase van professionele ontwikkeling waarin jij en de andere deelnemers nu zitten. Wat iedere deelnemer uiteindelijk zelf daarvan leert of daaruit ontwikkelt gaat ons niet aan en wij vallen je ook niet lastig met een ‘evaluatie achteraf’. (Verwacht van ons géén beginnersdingen).

“Deelnemers zijn geen leerconsument,

maar leerproducent.”

Wij verwachten dat alle deelnemers zich kritisch en creatief willen en zullen opstellen, niet als leerconsumenten maar als leerproducenten. Wij beloven dat de impulsen die wij de leergroep zullen bieden, ons dáár, in het ‘hier en nu’ van de HIT, ad hoc zullen invallen. Daarover valt niets te voorspellen. Wij verwachten en vertrouwen erop dat deze HIT je zal inspireren tot het maken van hoger, verder en zwieriger sprongen in de dans van het taalspel met jouw klanten. Hoger dan jij en zij ooit voor mogelijk (en wenselijk) hielden. En wij hopen dat het jou zal lukken om dit alles voor jezelf te vertalen tot verdiepende inzichten en tot voor jou nieuwe of nog weinig vertrouwde zienswijzen op het geheim van jouw vak.

 

DE BEGELEIDERS VAN DE HIT

dr. Edu Feltmann is de uitvinder van het Denkadviseren. Hij leidde talloze adviseurs op in zijn gewaardeerde Leergang Interventiekunde (LIK) en is initiatiefnemer van dit unieke project Leergroep Hogere Interventiekunde (HIT).

drs. Jorrit Stevens is oprichter van het ontstroevende GrasFabriek. In zijn jongere jaren, als getalenteerd denkadviseur, wist hij zich bijtijds te verweren tegen al te vaste overtuigingen en hoeft zich er daardoor nu niet op te beroepen ‘zeer ervaren’ te zijn.

 

PRAKTISCHE ZAKEN

De HIT bestaat ook in 2020 uit 9 dagen (3 bijeenkomsten van 3 dagen), met tussenliggende avonden. Er is géén huiswerk! We kunnen van start bij minimaal 6 deelnemers. De groep zal maximaal uit 12 deelnemers bestaan.  CURSUSDATA (altijd woensdag, donderdag en vrijdag): 

- BLOK 1:   4, 5 en 6 maart 2020

- BLOK 2:   15, 16 en 17 april 2020

- BLOK 3:   27, 28 en 29 mei 2020 

Locatie: Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. ​

 

INVESTERING

Het cursusgeld van de HIT bedraagt € 3950,-* (excl. 21% BTW en excl. verblijfskosten). De verblijfskosten (inclusief overnachtingen) reken je zelf met het conferentieoord af, en zullen naar verwachting ongeveer € 1.400,– bedragen (inclusief BTW).

* Ooa-leden krijgen 10% korting op de cursuskosten (niet op de verblijfskosten).

Een intakegesprek met twee of meer van de HIT leergroepbegeleiders is standaard. We doen dat o.m. om jouw wensen en de HIT zo goed mogelijk te kunnen matchen. 

 Kosten
€ 3.950,-- (excl. 21% BTW en excl. verblijfskosten)
Duur opleiding
9 dagen
Contactinformatie
GrasFabriek | Ontwikkeling van betekenis

Web: www.GrasFabriek.com

Webpagina HIT: www.grasfabriek.com/hogere-interventiekunde-topbegeleid

Bezoekadres [op afspraak]: 'Villa Mollerus' Mollerusstraat 1, Baarn

Tel.: 033 - 8890683

Mail: secretariaat@GrasFabriek.com

 

En verder:

KvK: GrasFabriek B.V. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 51417170

Ooa: GrasFabriek-adviseurs zijn lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en / of conformeren zich aan de Ooa-Gedragscode.

Het bovenstaande betreft een vrijblijvend aanbod om in overleg te treden. Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. GrasFabriek B.V. 2018-2020

Opleidings activiteit
  • 04-03-2020 - 29-05-2020 : HIT: leergang HOGERE INTERVENTIEKUNDE VOOR TOPBEGELEIDERS 2020