• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / International Management Forum / Certified SAFe® Architect
Opleiding

Certified SAFe® Architect

Deze 3-daagse training leidt op voor het wereldwijd erkende Certified SAFe® Architect certificaat van Scaled Agile

Wat leert u in deze training?

In de 3-daagse training Certified SAFe Architect - ook wel SAFe for Architects genoemd - komen alle architectuurgerelateerde onderwerpen en alle rollen van de architect uitgebreid aan de orde. Er is niet alleen aandacht voor de traditionele verantwoordelijkheden van architecten, maar ook voor uw belangrijke inbreng bij het leiden van SAFe implementatietrajecten en uw rol in het change management proces. Tijdens de training wordt diep ingegaan op de rol van architecten in een scaled organisatie. U leert en ervaart hoe u als agile architect uw rol kunt toepassen binnen een SAFe omgeving en welke verantwoordelijkheden en mindset u hiervoor nodig heeft. Ook wordt aandacht besteed aan hoe u de architectuur van uw organisatie kunt inzetten t.b.v. waardecreatie voor uw klant en het creëren van een continue flow binnen grote systeemontwikkelingen door het ondersteunen van program execution.

Samengevat leert u onder meer:

Een definitie geven van agile software ontwikkeling en de daaraan ten grondslag liggende waarden, principes en toepassingen
Het principe toepassen om eerst de test te ontwikkelen met als doel de test beter op de eisen af te stemmen
Wat Behavior-Driven Development (BDD) is en hoe u dit principe kunt inzetten
Agile 'modeling' kunnen communiceren
Vanuit de context ontwerpen om de testbaarheid te verbeteren
Applicaties bouwen met een kwaliteitscode en een hoogwaardig ontwerp
De testinfrastructuur gebruiken om geautomatiseerd te testen
Samenwerken aan 'intentional architecture' en 'emergent design'
Lean-Agile principes toepassen om de waardestroom te optimaliseren
Een plan voor agile software ontwikkeling opstarten

Voorkennis

Het is van belang dat u enige ervaring heeft met Scrum en Agile, begrip heeft van Leading SAFe 5.0 en ervaring heeft in een SAFe omgeving. Wij gaan ervan uit dat u werkzaam bent als architect, (ervaren) software developer of veel samenwerkt met architecten en dat u ten minste één andere SAFe training heeft gevolgd.

Voor wie is deze training van belang?

De 3-daagse training Certified SAFe Architect is bedoeld voor system, solution en enterprise architecten die zich willen verdiepen in het bedrijven van architectuur in de SAFe context. Daarnaast is de training bedoeld voor architecten in ondersteunende technische disciplines en voor senior technisch medewerkers, zoals productleiders en software developers, die de rol van de architect in Lean-Agile ondernemingen moeten begrijpen. De training is daarnaast geschikt voor professionals die een diepgaander inzicht willen krijgen in hoe architectuur een continue waardestroom bevordert en hoe architecten betrokken zijn bij en bijdragen aan een Lean-Agile onderneming.

Over het examen Certified SAFe Architect

Na afloop van de training ontvangt u van Scaled Agile een code waarmee u kunt inloggen in hun online leeromgeving. In deze leeromgeving staan een leerplan en een oefenexamen zodat u zich individueel nog eens extra op het examen kunt voorbereiden. Daarna kunt u het daadwerkelijke examen afleggen. De kosten van dit examen zijn inbegrepen. Wanneer u start met het examen heeft u een timebox van 2 uur om het examen af te ronden. Het officiële Certified SAFe Architect examen bestaat uit 60 vragen. Als u het examen afrondt met een score van minimaal 75%, dan ontvangt u het officiële certificaat van Scaled Agile. Het gehele traject, dat start met het ontvangen van de code van de online leeromgeving tot en met het afronden van het examen, mag maximaal 30 dagen duren.

Het officiële Certified SAFe Architect examen, evenals de kosten ervan (€ 520,-), zijn bij de training inbegrepen. U kunt het online examen afleggen op een door uzelf te bepalen locatie binnen 30 dagen na afloop van de training. U ontvangt van ons tevens één jaar gratis lidmaatschap van het SAFe Community Platform. U kunt daar onder meer een elektronische versie van het trainingsmateriaal plus een proefexamen downloaden. Verder vindt u er video's, een kennisbank en communities of practice.Kosten
€ 2.680,-
Duur opleiding
3 dagen
Contactinformatie

Neem voor meer informatie contact op via: info@imf-online.com of per telefoon via: +31 (0)40 246 02 20 of kijk op onze website.

Opleidings activiteit
  • 05-07-2021 - 05-07-2021 : Certified SAFe® Architect