• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / International Management Forum / Strategische Personeelsplanning
Opleiding

Strategische Personeelsplanning

Opstellen en implementeren van strategische personeelsplanning (SPP) in overeenstemming met de strategie van uw (profit of non-profit) organisatie

Strategische personeelsplanning - een concreet en toepasbaar model
Strategische personeelsplanning is een stuurinstrument om uw medewerkers nu en op de lang(e)(re) termijn effectief te kunnen inzetten voor de realisatie van de organisatiestrategie. Met strategische personeelsplanning kunt u tijdig gerichte maatregelen treffen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw personeel, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin door een analyse van competenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden, talenten en loonkosten te maken. Strategische personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en omgeving volop in beweging zijn. 

In deze 4-daagse training over personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om strategische personeelsplanning structureel toe te passen. U beschikt over een concreet stappenplan en een toepasbaar model om strategische personeelsplanning te implementeren en te professionaliseren. Na deze training bent u in staat een heldere analyse te maken van de kwaliteit van uw personeelsbestand. U heeft inzicht in de strategische doelstellingen van uw organisatie en u kunt invulling geven aan of adviseren over strategische personeelsplanning binnen uw organisatie op middellange en lange termijn.Kosten
€ 2.980,-
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via info@imf-online.com of bel 040 246 0220.

Opleidings activiteit
  • 12-04-2021 - 12-04-2021 : Strategische Personeelsplanning