• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / IOD / Adviesvaardigheden: invloed, zonder macht
Opleiding

Adviesvaardigheden: invloed, zonder macht

Dit programma is voor al diegenen die het gevoel hebben dat hun effectiviteit niet zozeer beperkt is vanwege hun kennis van hun vakgebied, maar meer vanwege de politieke en interpersoonlijke relaties in hun organisatie. Denk hierbij aan informatiedeskundigen, P&O en opleidingsfunctionarissen, Financiële en marketingdeskundigen, PR- en kwaliteitsfunctionarissen, Technische, veiligheids- en organisatieadviseurs en iedereen die regelmatig als projectleider werkzaam is. Daarmee is deze workshop voor "medewerkers die geen hiërarchische macht hebben over diegenen die ze wel moeten beïnvloeden".

Data:- 15-17 mei + 19-21 juni 2019

          - 20-22 november + 18-20 december 2019

         

Doelstellingen

De kwaliteit van een dienst kan worden afgemeten aan de mate waarin uiteindelijk voldaan is aan de behoefte van de client. Dan is alleen je inhoudelijke deskundigheid niet meer voldoende. Dan gaat het er om dat je deze deskundigheid effectief in kunt zetten en dat je een vertrouwensrelatie met je client op kunt bouwen. Daarom richten wij ons in deze workshop op het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden en op het vergroten van je inzicht in je rol als adviseur. Duidelijkheid over het soort bijdrage dat je client van je kan verwachten zal veel irritatie en vertraging van projecten voorkomen.

Inhoud

Het programma is erop gericht meer rendement uit je inhoudelijke deskundigheid te halen. Daartoe richten wij ons op drie terreinen:

1. Adviesvaardigheden: Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je client is essentieel voor de effectiviteit van je inspanningen als adviseur. Je leert de gevoeligheden van anderen gemakkelijker onderkennen en jezelf duidelijker uit te spreken.

2. De persoon van de adviseur: Naast het vergroten van je gedrags- en interventierepertoire is het belangrijk om jezelf beter te leren kennen in je functioneren als adviseur. D.w.z. dat je meer inzicht zult krijgen in je eigen sterkten en zwakten, in je persoonlijke neigingen, drijfveren en valkuilen en hoe deze je functioneren als adviseur beinvloeden.

3. Inzicht in (het eigene van) je adviesrol: Om op te boksen tegen allerlei verwachtingen van klanten is het belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van de rol die je t.o.v. je client in wilt nemen. Je leert wat het eigene van deze adviesrol is en daarmee leer je over de essentie van dit ambacht. Naast interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om jezelf als instrument in te zetten is het belangrijk om het soort relatie dat je met je klant wenst aan te gaan bewust vorm te geven. De fasering van het adviesproces die je hier leert is ook een hulpmiddel om de rol die je in wilt nemen vorm te geven.

Concrete resultaten

* Je kunt je expertise beter inzetten

* Je hebt je eigen stijl in je rol als adviseur verder ontwikkeld

* Je handelt met meer zelfvertrouwen

* Je kunt beter met interne politiek omgaan

* Je hebt het ambacht van de adviseur beter leren kennen en hebt ervaren hoe waardevol het is je daarin te blijven ontwikkelen.

Tijdsbeslag

Deze opleiding bestaat uit twee blokken van 3 dagen met ongeveer 7 weken tussen deze blokken.

Docenten

Martha Mens, Heide Gramser, Jan Piet van Deene.

PE-punten

Met deze opleiding behaal je 36 PE-puntenKosten
EUR 2.895,- Logies en maaltijden: EUR 725,-
Duur opleiding
6 dagen
Contactinformatie

http://www.iod.nl/opleidingen/workshop-adviesvaardigheden

 

 

Opleidings activiteit
  • 15-05-2019 - 21-06-2019 : Adviesvaardigheden: invloed, zonder macht