• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Nationaal Register / Ethiek in de Boardroom
Opleiding

Ethiek in de Boardroom

Wat betekent het om waardegedreven toezicht uit te oefenen? In deze masterclass wordt verkend wat het moreel kompas is en wat de relatie is met het toezicht.

Wat betekent het om waardegedreven toezicht uit te oefenen? In deze masterclass wordt verkend wat het moreel kompas is en wat de relatie is met het toezicht. U leert de ruimte te benutten om de maatschappelijke waarde op een kernachtige manier centraal te stellen.

Aan de orde komen onder andere:

_inzicht in de werking van drijfveren en gedrag van mensen
_inzicht in (botsing van) waardesystemen
_uitstel van het oordeel en empathisch luisteren
_vormen van een moreel oordeel
_de moed om authentiek te interveniëren

Er wordt gewerkt aan de hand van cases uit de praktijk, juist om de spanning in de relatie tussen gewenst gedrag en de weerbarstige werkelijkheid te onderzoeken, want hierin manifesteert zich het moreel kompas van de toezichthouder.Kosten
€650,00
Duur opleiding
1 dag
Contactinformatie

Nationaal Register
Search l Advies l Opleidingen l Kenniscentrum
Cedeo-erkend opleidingsinstituut

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
070 324 3091
info@nationaalregister.nl
www.nationaalregister.nl

Opleidings activiteit
  • 17-06-2020 - 17-06-2020 : Ethiek in de Boardroom