• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen / Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionals
Opleiding

Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionals

Tijdens deze leergang krijg je grip op de eisen en de mogelijkheden van diverse bedrijfsmatige stromingen. En de competenties om daar op eigen en passende wijze gebruik van te maken. Voor optimale inzetbaarheid en optimaal functioneren in een balans van de ambities van mens en organisatie. Werkwijze Organisatie- en bedrijfskunde De vragen komen terug in deze boeiende en praktische opleiding. Met behulp van sociotechnieken gaan we aan de slag met herontwerp vraagstukken ter bevordering van werkplezier en optimale inzetbaarheid. Tijdens de lesdagen leggen we steeds een relatie met uw praktijk. De docenten van de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen presenteren recent onderzoek en inzichten op het gebied van Arbeid en Organisatie en de deelnemers worden uitgenodigd hun eigen praktijkervaringen hier aan te toetsen. Daardoor bent u na afloop beter voorbereid op de ontwikkelingen die op u afkomen en beter in staat daar adequaat op in te spelen.

Resultaat van deze module: achtergrond- en praktijkkennis voor het optimaal organiseren van het werk vanuit de huidige concurrerende bedrijfskundige stromingen.

Dag 1 – Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties Donderdag 05-03-2020

Dag 2 – Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus volwassen arbeidsrelatie Vrijdag 06-03-2020

Dag 3 – Visie en praktijk van de bedrijfskundige verbeterprocessen Donderdag 19-03-2020

Dag 4 – Het organiseren van werk met gebruikmaken sociale bedrijfskunde:

inzet van de competenties van medewerkers Vrijdag 20-03-2020

Dag 5 – Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden Donderdag 02-04-2020

Dag 6 – De praktische methodieken en mogelijkheden voor integrale organisatievernieuwing Vrijdag 03-04-2020

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Deelnameprijs €  2150,- BTW vrij. Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch en een (deelname) certificaat.

Locatie: Studiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, 5371 LL Ravenstein

Dit is module 6 van de opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige. Deze module is ook los te volgen.

Doelgroep:

HRM-professionals
KAM-managers
Preventie managers
Arbo-consultants
Bedrijfsartsen
Arbeidsdeskundigen
Veiligheidskundigen
Arbeids- en organisatie deskundigen
En allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied.Kosten
€ 2.150,– BTW vrij
Duur opleiding
6 dagen
Contactinformatie

Aanmelden kan via:

Website: https://www.naaw.nl/opleidingen/module-6-organisatiekunde-en-bedrijfskunde-voor-arboprofessionals/

E-mail: info@naaw.nl

Telefoon: 06-29265395

Opleidings activiteit
  • 05-03-2020 - 03-04-2020 : Organisatiekunde en bedrijfskunde voor arboprofessionals