Home / Opleidingen / P2 projectmanagement
Opleidingen

P2 projectmanagement

Over p2

p2 helpt organisaties met raad en daad om duurzame resultaten te realiseren voor unieke, complexe managementvraagstukken. Dat doen we al ruim 20 jaar met passie en plezier. We hebben specialisten én methodieken in huis om voor elke opgave een oplossing te bieden. Voor  het managen van projecten of processen of voor programma- of portfoliomanagement uitdagingen. Maar ook voor een (nieuwe) business strategie of professionaliseringsslag binnen uw organisatie kunt u bij ons terecht. De ‘voorelkaarkrijgkundigen’ van p2 brengen zaken en mensen in beweging. En werken met een objectieve, doelgerichte aanpak aan een duurzaam oplossing voor uw managementopgave.

Professionalisering: ontwikkelen van uw realisatievermogen

Succesvolle organisaties weten zich voortdurend aan te passen aan hun omgeving en kansen die hierin ontstaan: het gaat om ‘survival of the fitting’. Transformatie en realisatievermogen zijn hierbij essentieel. Naast het eigen maken van nieuwe vaardigheden en structuren, betekent dit ook het opruimen van oude, ineffectieve vormen en werkwijzen. Professionele mensen zijn hierbij de sleutel.

Precies hier voegt p2 waarde toe aan uw organisatie. Kenmerkend voor ons is dat wij uw praktijk centraal stellen en daar onze aanpak op afstemmen. Hierdoor leveren wij altijd maatwerk waarbij we tegelijkertijd putten uit ruime ervaring bij een breed pallet van opdrachtgevers.

 Ons aanbod:

- Praktijkgerichte ontwikkelprogramma’s voor project- en programmamanagement
- Masterclass Verbindend Onderhandelen
- Practicum Procesmanagement
- Leergang Projectmeesterschap
- Teamreviews en teamcoaching
- Expedities: integrale ontwikkelingsprogramma’s voor complexe opgaven
- 360 graden competentie assessments

Practicum Procesmanagement

Het snel en succesvol realiseren van nieuwe initiatieven is een kunst en kunde. Het vraagt om een aanpak die regisseert in plaats van beheerst, ontwikkelt in plaats van ontwerpt. Een aanpak die ruimte geeft en tegelijkertijd werkt aan draagvlak. Het beheers concept, dat opgesloten ligt in projectmanagement, sluit niet aan bij de dynamiek die nodig is voor goede en gedragen ideeontwikkeling. Procesmanagement biedt uitkomst. De open benadering van procesmanagement biedt u handvaten voor regie langs de pijlers van draagvlak en haalbaarheid.

In het Practicum Procesmanagement (open inschrijving 2e helft 2016) leert u het instrumentarium en de vaardigheden van procesmanagement eigen te maken in een praktijkgerichte training. U leert te sturen op thema, tempo, timing en toegang. U leert ideeën te verrijken, draagvlak te creëren en zo tot uitvoerbare resultaten te komen.

Verbindend Onderhandelen (Mutual Gains Approach)

Als professional sta je midden in een samenleving die in transitie is en die om nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden vraagt. Burgers worden uitgenodigd te participeren en bedrijven verleggen steeds meer hun koers naar een duurzame toekomst.

De mogelijkheden om zelf geproduceerde energie op te slaan ontwikkelen zich elke dag en we starten een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van ons onderwijs. Iedereen mag het zeggen. Burgers bemoeien zich met de overheid, bedrijven halen bij NGO’s de kennis op om te verduurzamen, kleinschalige zelfbouwprojecten blijven populair, we hervormen de zorgsector en docenten introduceren het maakonderwijs van binnenuit. Kortom: aan initiatieven geen gebrek!

Hoe maak je ruimte voor initiatieven van anderen? Hoe geef je sturing als je zelf niet aan zet bent? Hoe creëer je beweging die blijft voortbestaan?

Vergroot uw vaardigheden in het ontwikkelen en verbinden van initiatieven vanuit ons aanbod

’De kunst van het Verbindend Onderhandelen’:

- Masterclass Verbindend Onderhandelen (open inschrijving)
- Minimasterclass Verbindend Onderhandelen (8 september 2016)

Meer info over p2 en haar diensten? www.p2.nl

Opleidingen