• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / RaymakersvdBruggen
Opleidingen

RaymakersvdBruggen

Wij spreken met ons team jaarlijks duizenden hrm-ers en willen graag een draaipunt zijn in hun loopbaan. Wij willen dat mensen voelen dat een gesprek met ons zoden aan de dijk zet. Dat ze inhoudelijk zijn uitgedaagd en dat hun talent is herkend en erkend of zelfs door ons is ontdekt. Ook als mensen niet worden aangenomen voor een bepaalde baan of klus willen wij graag weten wat ze willen en wat hen motiveert, waar hun talenten liggen. Er komt ongetwijfeld een moment dat wij wel kunnen helpen.

Wat wij daarnaast doen, is talent ontwikkelen. Dat is wat ons onderscheidt van andere HR-bureaus en belangrijker: wat uiteindelijk zowel de klant als onszelf gelukkiger maakt. Ook onszelf, niet alleen omdat goed zijn in je werk en andere mensen helpen geluksfactoren zijn, maar ook omdat er geen muur om ons heen staat. Klanten, kandidaten en Rvdb maken samen onderdeel uit van dezelfde HR-wereld en bewegen daarin vrijelijk. Zo komen onze relaties bij ons werken en werken wij zelf bij en voor onze relaties. Soms als adviseur, redelijk van buiten. Maar vaak ook als tijdelijk onderdeel van de klantorganisatie, gedetacheerd. We willen de verbindende factor zijn van waaruit het vak en vooral de mensen in het vak zich ontwikkelen. In onze dienstverlening is samenwerken en zakendoen hetzelfde.

Het ontwikkelen van talent zien we als een natuurlijk onderdeel van HRM. Mensen functioneren nu eenmaal het beste als zij hun talenten ontwikkelen. Omdat omstandigheden veranderen en mensen zelf ook, betekent dit dat talentontwikkeling het hele leven belangrijk blijft. We zorgen ervoor dat de HRM-ers met wie wij werken telkens verder toegroeien naar de plek waar zij het best tot hun recht komen. Op elk niveau, voor elk specialisme en in alle rollen. Wij doen weliswaar werk op zo kort mogelijke termijn door collega’s te koppelen die over de vaardigheden beschikken waaraan juist die klant, op juist dat moment behoefte heeft, maar we richten ons tegelijkertijd nadrukkelijk op de lange termijn door onze relaties hun hele carrière te blijven volgen en waar mogelijk te helpen.

Opleidingen