• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / RINO / Leergang A&O en A&G
Opleiding

Leergang A&O en A&G

RINO
Met trots presenteert de RINO de Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid, bestaande uit vijf modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen. De modules kunnen ook los en op zich staand gevolgd worden of als een gehele opleidingsreeks worden afgenomen.

Inhoud

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

De leergang biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog. Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

De leergang bestaat uit de volgende modules:

Module 1 Het individu aan het werk

Module 2 Het individu in de organisatie

Module 3 Strategisch Human resource management

Module 4 Leren en ontwikkelen in werk

module 5 Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie

 Kosten
per module
Duur opleiding
20 dagen
Contactinformatie

RINO Amsterdam
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
(020) 625 08 03
info@rino.nl
www.rino.nl

Opleidings activiteit
  • Datum nog niet bekend