• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / Universiteit Twente / Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Opleiding

Masterclass Verandermanagement & Leiderschap

Succesvolle organisaties gaan professioneel om met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie. U wilt een betrouwbare organisatie blijven of u wil wellicht innoveren. Dan zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Dat is een regelmatig, soms zelfs continu proces waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Vertrouwen, zingeving en ethiek spelen een steeds belangrijkere rol.

De Masterclass Verandermanagement en Leiderschap zet een aantal kernvragen centraal die betrekking hebben op (mede) leidinggeven aan veranderingen. U bekijkt verandering vanuit verschillende perspectieven: die van het individu, de groep of organisatie en de externe omgeving.  Zo vergroot u uw kennis en scherpt u uw inzichten aan. De masterclass legt daarbij een relatie tussen recente wetenschappelijke inzichten en de toepassing in uw persoonlijke werksituatie: de ‘engaged scholarship’ benadering.
De volgende thema’s komen aan bod: ✓ Impact van innovaties op veranderende organisaties ✓ Organisatieverandering als continu proces ✓ Veranderen: relatie tussen inhoud, gedrag en interventie ✓ Verbondenheid van veranderen met zingeving, vertrouwen en ethiek.

 

Hoe wordt de masterclass opgebouwd?

U volgt tweemaal een tweedaags seminar, verspreid over 2 maanden.
1. Seminar 1: ✓ Leidinggeven aan verandering ✓ High Reliability – organiseren voor verandering ✓ Bevorderen van ondernemendheid en proactiviteit ✓ Omgevingsinvloeden op innovatieadoptie door organisaties
2. Seminar 2: ✓ Lean Leadership en teams ✓ Mentoring en motivatie ✓ Omgaan met politie-maatschappelijke risico’s ✓ Integriteit en organisatiecultuur
Het programma speelt zo veel mogelijk in op actualiteiten. Het is daarom mogelijk dat de inhoud op onderdelen wijzigt.

Locatie:

2 dagen Campus Universiteit Twente en 2 dagen in Amersfoort

 

 

 Kosten
3900
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

Meer informatie over deze masterclass, zoals investering, data, inschrijven, arrangementskosten, vindt u op  utwente.nl/pld. Zoek op Masterclass Verandermanagement & Leiderschap of mail Marjolein van der Leer (studieadviseur) op m.r.vanderleer@utwente.nl. Bellen kan ook op  053 489 1275.

 

Opleidings activiteit
  • 23-05-2019 - 27-06-2019 : Masterclass Verandermanagement & Leiderschap