• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / VU Academie voor sociale wetenschappen / Conflict en conflicthantering
Opleiding

Conflict en conflicthantering

VU Academie voor sociale wetenschappen
Mensen verschillen van elkaar en in veel samenwerkingssituaties bestaan ook verschillende belangen. Conflicten liggen op de loer. Soms worden ze uit de weg gegaan, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken.

In de huidige, moderne organisaties met hun diverse populaties, flexibele arbeidsomstandigheden, projectmatig werken en een sterke nadruk op individueel functioneren komen conflicten steeds vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat managers zo’n 20% van hun tijd besteden aan conflicthantering. Conflicten op het werk kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen, demotiveren goede medewerkers, geven stress en onvrede.

Maar conflicten kunnen ook positieve gevolgen hebben zoals een sterkere saamhorigheid, groter leervermogen, verhoogde creativiteit en verbeterde teameffectiviteit. Hoe conflicten uitpakken hangt af van hoe met conflicten wordt omgegaan, hoe ze worden gehanteerd. Inzicht in hoe en waarom conflicten ontstaan en hoe de dynamiek van conflicten kan worden beïnvloed is dan essentieel. Deze opleiding gaat om het bewust kunnen hanteren van conflicten.

Inhoud opleiding Conflicten en conflicthantering
In deze opleiding worden relevante wetenschappelijke theorieën en praktische onderzoeksinzichten uit de sociale en arbeids- en organisatiepsychologie behandeld. Het centrale thema daarbij is het spanningsveld tussen samenwerking en competitie binnen organisaties. Want een fenomeen dat ten grondslag ligt aan vele conflicten is het sociaal dilemma: de doelstellingen en belangen van de individuele werknemer (met zijn of haar eigen deskundigheid en visie) lopen lang niet altijd parallel met die van het collectief (bedrijf, werkeenheid, project e.d.). Individuele en collectieve doelen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn. Is het collectieve belang binnen een organisatie/werkeenheid daadwerkelijk helder? Uit deze tegenstellingen ontstaan de meeste conflicten.

Resultaat
•    inzicht in de sociaalpsychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het gedrag van professionals in organisaties
•    inzicht in het ontstaan van conflicten, de consequenties ervan, de mogelijkheden van bewuste conflicthantering en het mogelijk voorkomen van conflicten
•    herkennen en analyseren van conflicten en deze vervolgens constructief kunnen aanpakken
•    zelfinzicht; leren kijken naar de eigen rol bij het ontstaan én oplossen van conflicten
•    het vermogen om vanuit die wetenschappelijke inzichten bewust conflicten constructief aan te pakken binnen de eigen dagelijkse werkpraktijk.

Docent
Dr. Maria Dijkstra is specialist op het gebied van Coöperatie & Competitie en Conflict & Conflicthantering binnen organisaties en is een veelgevraagd wetenschapper voor lezingen en masterclasses. Ze is Universitair Docent Gedrag in organisaties aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en gespecialiseerd in onderzoek naar conflict en conflicthantering in relatie tot het individueel en organisationeel welbevinden.

Uw profiel
De opleiding Conflict en conflicthantering is ontwikkeld voor professionals met een academische opleiding, met een aantal jaren werkervaring binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en die als leidinggevende of als medewerker te maken hebben met conflicten op de werkvloer en daarbij effectiever willen kunnen optreden (zowel in het voorkomen als in het beperken van de gevolgen van conflicten en het oplossen ervan).

Als organisaties een proactieve houding willen aannemen ten aanzien van het voorkomen en hanteren van een conflictueuze arbeidsomgeving, dan is de deelname van gemotiveerde medewerkers zeer de moeite waard. Eerdere deelnemers waren onder andere projectleiders, beleidsmedewerkers, hoofden HRM, docenten, managers bankwezen. Deze opleidingsmodule werd door eerdere deelnemers hoog gewaardeerd (gemiddeld met een 8,8).Kosten
€ 2.395,-
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

Tijdsbelasting
De tijdsbelasting per cursus is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.

Aantal deelnemers
De cursussen worden verzorgd voor een groep van minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Meer informatie
fsw.vu.nl/cinflict

Opleidings activiteit
  • 13-11-2020 - 11-12-2020 : Conflict en conflicthantering