• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / VU Academie voor sociale wetenschappen / De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid
Opleiding

De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid

VU Academie voor sociale wetenschappen
U krijgt diep inzicht in wat ondermijning is, u leert hoe u effectief kunt samenwerken bij de aanpak en welke juridische instrumenten u effectief kunt inzetten.

Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking.

Deze compacte èn intensieve opleiding stelt u in vier dagen volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en over de aanpak van ondermijning. U leert over de verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit, de maatschappelijke effecten daarvan, mogelijke beleidsstrategieën, hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid wordt verkregen, het vergroten van de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken en de juridische mogelijkheden en begrenzingen in de aanpak.

Deze opleiding leert professionals bij gemeenten die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe de noodzakelijke samenwerking georganiseerd moet worden. Theoretische inzichten en praktische ervaringen worden samengebracht. Daarnaast worden bestuurswetenschappelijke, criminologische en juridische inzichten gecombineerd: die hebben hun eigen invalshoeken, die de deelnemer daarna zelfstandig kan inzetten bij eigen praktijkproblemen.

Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten van een hele dag (10.00 – 18.00 uur) en een afsluitende presentatiedag. Iedere opleidingsdag heeft meerdere onderdelen waar ervaren wetenschappers van de VU, samen met een aantal experts practitioners, u diepgaand informeren en samen met u de praktijk uitwerken.

Voorafgaande aan de opleiding brengt u een probleem uit uw eigen werkpraktijk, dat u wilt oplossen, of een thema dat u wilt onderzoeken in. Gedurende de opleiding krijgt u steeds meer middelen om dit probleem of thema uit te werken. Deze unieke leeraanpak (academic action learning) heeft als resultaat dat u kennis heeft van actie-onderzoek en de verdere uitwerking die u daadwerkelijk kunt blijven gebruiken bij uw werk. U leert om alle besproken inzichten en ervaringen daadwerkelijk zelf toe te passen. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt de voortgang van de eigen casussen/thema’s besproken zodat met succes kan worden verder gewerkt. De uitwerking van casus of thema leidt tot een beknopte paper (maximaal 2.000 woorden/4 A4 pagina’s). Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun paper aan de andere deelnemers en de docenten.

De bijeenkomsten vinden steeds met tussenpozen van enkele weken plaats. Daardoor is er voldoende tijd voor de voorbereiding (literatuurstudie en eigen onderzoek) en voor het uitwerken van de eigen casus/thema. De leergang is multidisciplinair: inzichten en ervaringen vanuit Bestuurskunde, Criminologie en Rechten worden gecombineerd. Zo leren de deelnemers vanuit verschillende gezichtspunten ondermijning aan te pakken.
De deelnemers die aan tenminste drie van de vier inhoudelijke bijeenkomsten hebben deelgenomen en die hun casus/thema-uitwerking met voldoende resultaat hebben afgerond met een paper en hebben gepresenteerd op de laatste bijeenkomst ontvangen een diploma. In andere gevallen kan een certificaat van deelname worden verstrekt.

Leerdoelen
De opleiding is praktijkgericht op basis van wetenschappelijke inzichten en wordt gegeven door topdocenten op het gebied van (de organisatie van) veiligheid, georganiseerde misdaad en recht. De opleiding pendelt heen en weer tussen diepe inzichten en praktische ervaringen. Na succesvolle afronding van de opleiding heeft u:
•    Kennis van de meest actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld
•    Inzicht in de betekenis en impact van ondermijning van de samenleving
•    Kennis van de verschillende verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
•    Weet u welke juridische instrumenten er bestaan tegen ondermijnende criminaliteit
•    Weet u wat de mogelijkheden en beperkingen zijn vanuit de privacywetgeving
•    Weet u hoe u maatschappelijke barrières kunt opwerpen tegen ondermijnende activiteiten op lokaal niveau
•    Weet u hoe u effectief kunt samenwerken binnen netwerken.

Hoofddocenten
Prof. dr. Hans Boutellier (hoofddocent) is hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de Faculteit der Sociale Wetenschapen VU, coördinator van de kenniswerkplaats Veiligheid en veerkracht en directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Hij heeft veel contacten met lokale instanties en veel gepubliceerd over publieke moraal, criminaliteit en (de organisatie van) lokale veiligheid.

Prof. mr. Jon Schilder (hoofddocent) is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid VU. Hij is specialist op het gebied van gemeentelijke regelgeving en openbare orde en veiligheid. Hij doet onderzoek op dit terrein en geeft regelmatig adviezen aan lokale overheden.

Andere docenten zijn specialisten op het gebied van criminologie en bestuurskunde. Er doen ook enkele practitioner experts mee die vanuit diepe kennis van lokale situaties hun ervaringen bespreken.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de veiligheidszorg, met verschillende organisaties in veiligheidsnetwerken samenwerken en de noodzaak ervaren om meer begrip te hebben van ondermijning, hun eigen aanpak willen verbeteren en de samenwerking effectiever willen organiseren. Het gaat om medewerkers van gemeenten en lokale organisaties, alsmede van de politie, het OM en de Belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken (bijvoorbeeld vanuit veiligheidshuizen).

U bent een professional met een academische of HBO+ opleiding of academisch werk- en denkniveau. U heeft een aantal jaren relevante werkervaring. U heeft vaak een leidinggevende functie of de opdracht tot lokale samenwerking (intern of binnen een keten).Kosten
€ 2.750,-
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

Tijdsbelasting
De tijdsbelasting per cursus is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.

Aantal deelnemers
De cursussen worden verzorgd voor een groep van minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Meer informatie
fsw.vu.nl/ondermijning

Opleidings activiteit
  • 20-03-2020 : De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid