• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Opleidingen / VU Academie voor sociale wetenschappen / Kwaliteit en Integriteit van Besturen
Opleiding

Kwaliteit en Integriteit van Besturen

VU Academie voor sociale wetenschappen
U krijgt inzicht in de integriteit in de publieke sector, in instrumenten die integriteit en kwaliteit bevorderen, en in strategieën om met conflicterende waarden om te gaan.

Van het (openbaar) bestuur verwachten we dat het integer en behoorlijk handelt, maar ook responsief, effectief en efficiënt. Dit legt druk op bestuurders en uitvoerenden en stelt hen voor dilemma’s: hoe ga je om met botsende belangen en waarden? Wie signaleert integriteitsschendingen en wat gebeurt er met meldingen? En wat zijn de gevolgen van het schenden van de integriteit? Deze uitdagende vragen zijn belangrijk om te beantwoorden: niet-integer en corrupt gedrag hebben namelijk een groot effect op het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van publieke en semipublieke organisaties en leiden tot minder efficiënt en effectief opereren.

Inhoud korte opleiding

Tijdens de korte opleiding Integriteit en kwaliteit van besturen krijgt u zicht op deze risico’s en leert u de integriteit binnen uw organisatie te verbeteren. Ook kijkt u naar uw eigen rol als professional en ontdekt u welke instrumenten en regelingen passen bij een adequaat integriteitssysteem voor uw organisatie en voor het (met name openbaar) bestuur. U krijgt inzicht in de problemen en risico’s binnen uw organisatie, de inhoud van het beleid en het instrumentarium van uw organisatie met betrekking tot integriteit en in de wijze waarop u dilemma’s hanteerbaar maakt. De bijeenkomsten bestaan uit intensieve interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten en praktische oefeningen, waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie.

Resultaten korte opleiding Kwaliteit en Integriteit van Besturen

Na succesvol afronden van de opleiding heeft u:

- goed inzicht in de kwaliteit en integriteit in de publieke sector;
- zicht op de instrumenten die integriteit en kwaliteit bevorderen; 
- een helder beeld van de risico’s binnen uw organisatie;
- kennis van relevante publieke waarden en loyaliteiten, en waar deze conflicteren;
- kennis van strategieën hoe met conflicterende publieke waarden om te gaan;
- concrete aanknopingspunten en handvatten voor verbetering van integriteit en kwaliteit binnen een organisatie.

Docenten

De docenten zijn specialisten op het gebied van integriteit, conflicterende publieke waarden, integriteitsbeleid, klokkenluiden en vormgeving van het openbaar bestuur.

- prof. dr. Leo Huberts: Hoogleraar Bestuurskunde.
- dr. Gjalt de Graaf: Universitair hoofddocent en bestuurslid van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.Kosten
€ 2195,-
Duur opleiding
4 dagen
Contactinformatie

Tijdsbelasting

De tijdsbelasting per cursus is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.

Aantal deelnemers

De cursussen worden verzorgd voor een groep van minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Meer informatie

fsw.vu.nl/kwaliteit

Opleidings activiteit
  • 29-05-2020 - 03-07-2020 : Kwaliteit en Integriteit van Besturen