• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Opleiding

Organisatiecultuur

VU Academie voor sociale wetenschappen
Met behulp van wetenschappelijke inzichten leer je het complexe begrip 'organisatiecultuur' beter te begrijpen. Zodoende kun je op verfrissende wijze tot succesvolle oplossingen komen.

Bij samenwerking, conflicten en veranderingen binnen een organisatie speelt de cultuur binnen die organisatie een cruciale rol. Het is lastig om grip te krijgen op een ‘cultuur’. Dat vraagt om specifieke expertise en een andere manier van kijken. Dat is wat de opleiding Organisatiecultuur biedt. Dit complexe begrip wordt uitgewerkt, de cultuur van een organisatie wordt geanalyseerd en de docenten laten zien hoe die analyse en dat begrip toegepast kunnen worden in praktijksituaties.

Programma

Wetenschappelijke inzichten gecombineerd met bevindingen vanuit praktijkonderzoek, leren je op een nieuwe, verfrissende en creatieve manier naar je eigen organisatie te kijken. Je kijkt daarbij verder dan de gangbare en sociaal wenselijke opvattingen en komt tot nieuwe inzichten en oplossingen. De rol van de verschillende spelers binnen een organisatie wordt uitgediept. Aan de hand van casussen en verdiepende theorie ontwikkel je een ‘cultureel perspectief’ op organisaties en zie je de rol van identiteit, macht en emotie. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is er alle ruimte om vragen en dilemma’s uit de eigen werksituatie te behandelen. Door middel van oefeningen, analyse van cases en ‘etnografisch veldwerk’ tijdens de opleiding, vindt de vertaling naar de praktijk plaats. Je sluit de opleiding af met de analyse van een zelfgekozen casus.

Bijeenkomsten

15 april 2021: Organisatie-etnografie: cultuur en symboliek
22 april 2021: Het machtsspel in organisaties
20 mei 2021: Identiteit en verhalen in organisaties
27 mei 2021: Onderzoek en advies: cultuur, identiteit en macht
10 juni 2021: Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren
17 juni 2021: Organisatiecultureel onderzoeken en adviseren

 

 

Resultaten

Na het succesvol afronden van de opleiding:
• Heb je inzicht in organisatieculturele processen en kun je de dagelijkse praktijk en uw eigen werksituatie in organisatieculturele termen beschrijven;
• Hierdoor zie je beter hoe je eigen organisatie feitelijk functioneert;
• En zie je beter waar problemen liggen als ook oplossingen die van waarde zijn binnen organisaties, ook die zich in veranderingstrajecten bevinden;
• En heb je vaardigheden om een organisatieculturele analyse te vertalen naar eigen handelingsalternatieven binnen de eigen organisatie. Je opereert daardoor effectiever.

Docenten

Dr. Frans Kamsteeg is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van cultuur, identiteit en organisatieverandering bij onderwijsinstellingen en overheden. Hij heeft in Zuid-Afrika gedoceerd en geadviseerd over (cultuur)verandering bij fusie.

Dr. Sierk Ybema is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van processen van identiteit, cultuur en politiek bij verandering in organisaties. Hij is eveneens als hoogleraar verbonden aan de Anglia Ruskin University in Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op samenwerkings- en veranderproblematiek, onder andere in de gezondheidszorg en bij de politie.

Je profiel

Deze opleiding is bedoeld voor professionals met minimaal vijf jaar werkervaring binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden die:
-    Leiding en sturing geven aan projecten en processen en daarbij een scherpere blik willen krijgen op verschillende werksituaties;
-    De eigen organisatie en hun eigen rol daarbinnen beter willen begrijpen;
-    Effectiever en met meer inzicht willen opereren binnen de eigen organisatie.

Eerdere deelnemers waren onder andere afdelingshoofden, verandermanagers, (beleids)adviseurs, projectmanagers en programmamanagers. De opleiding wordt hoog gewaardeerd, met name op het criterium van praktische bruikbaarheid.

Incompany

Deze opleiding kan ook op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, vass.fsw@vu.nl.


De bijeenkomsten zijn interacties, met veel plaats voor eigen inbreng en vragen. De onderlinge discussie van de deelnemers zorgt voor een grote herkenbaarheid van problemen en maakt ze bespreekbaar. Tijdens twee bijeenkomsten vinden gezamenlijk twee praktijkonderzoeken op locatie plaats waardoor er geoefend kan worden in feitelijk onderzoek van een organisatie. Tijdens de opleiding werken de deelnemers aan een eigen casus (bijvoorbeeld binnen de eigen werksituatie) die ze aan het eind presenteren. De studiebelasting bedraagt, naast deelname aan de bijeenkomsten 3-4 uur per week. Voorbereiding voor iedere bijeenkomst behelst de bestudering van literatuur. Het werken aan de eindopdracht vergt, verspreid over de periode van de opleiding, ongeveer een dagdeel per week. Kosten
€ 2.395,-
Duur opleiding
6 dagen
Contactinformatie

Tijdsbelasting
De tijdsbelasting per cursus is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.

Startdatum
15 april 2021 (fysiek op locatie)

Aantal deelnemers
De cursussen worden verzorgd voor een groep van minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden
fsw.vu.nl/organisatiecultuur

 

Opleidings activiteit
  • 15-04-2021 : Organisatiecultuur