• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Opleiding

Organisatiecultuur

VU Academie voor sociale wetenschappen
Met behulp van wetenschappelijke inzichten leert u het complexe begrip 'organisatiecultuur' beter te begrijpen. Zodoende kunt u op verfrissende wijze tot succesvolle oplossingen komen.

De cultuur binnen een organisatie speelt een cruciale rol bij samenwerking, conflicten en veranderingen. Het is lastig om grip te krijgen op een ‘cultuur’. Dat vraagt om specifieke expertise en een andere manier van kijken. Dat is wat de module Organisatiecultuur biedt. Dit complexe begrip wordt uitgewerkt, de cultuur van een organisatie wordt geanalyseerd en vervolgens laten de docenten zien hoe die analyse en dat begrip toegepast kunnen worden in praktijksituaties.

Programma
Met wetenschappelijke inzichten en vanuit praktijkonderzoek, met name uit de organisatieantropologie, leert u op een nieuwe, verfrissende en creatieve manier naar uw eigen organisatie kijken. U kijkt daarbij verder dan de gangbare en sociaal wenselijke opvattingen en komt tot nieuwe inzichten en oplossingen. De rol van de verschillende spelers binnen een organisatie wordt uitgediept. Aan de hand van casussen en verdiepende theorie ontwikkelt u een ‘cultureel perspectief’ op organisaties en ziet u de rol van identiteit, macht en emotie. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is er alle ruimte om vragen en dilemma’s uit de eigen werksituatie te behandelen. Door middel van oefeningen, analyse van cases en ‘etnografisch veldwerk’ tijdens de module vindt de vertaling naar de praktijk plaats. U sluit de module af met de analyse van een zelfgekozen casus.

Resultaten
Na het succesvol afronden van de opleiding:
• Heeft u inzicht in organisatieculturele processen en kunt u de dagelijkse praktijk en uw eigen werksituatie in organisatieculturele termen beschrijven;
• Ziet u beter hoe uw eigen organisatie feitelijk functioneert
• Ziet u beter waar problemen én oplossingen liggen, vooral bij organisaties in veranderingstrajecten
• Heeft u vaardigheden om een organisatieculturele analyse te vertalen naar eigen handelingsalternatieven binnen uw eigen organisatie. U opereert daardoor effectiever.

Docenten
Dr. Frans Kamsteeg is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van cultuur, identiteit en organisatieverandering bij onderwijsinstellingen en overheden. Hij heeft in Zuid-Afrika gedoceerd en geadviseerd over (cultuur)verandering bij fusie.
Dr. Sierk Ybema is universitair hoofddocent en specialist op het gebied van processen van identiteit, cultuur en politiek bij verandering in organisaties. Hij is eveneens als hoogleraar verbonden aan de Anglia Ruskin University in Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op samenwerkings- en veranderproblematiek, onder andere in de gezondheidszorg en bij de politie.

Uw profiel
Deze opleiding is bedoeld voor professionals met minimaal vijf jaar werkervaring binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden, die leiding geven of sturing geven aan projecten en processen en die een scherpere blik willen hebben op hun werksituatie, hun eigen plaats en rol daarbinnen beter willen begrijpen en die effectiever willen opereren binnen hun eigen organisatie.  Eerdere deelnemers waren onder andere afdelingshoofden, verandermanagers, (beleids)adviseurs, projectmanagers en programmamanagers. De opleiding wordt hoog gewaardeerd, met name op het criterium van praktische bruikbaarheid.Kosten
€ 2.395,-
Duur opleiding
6 dagen
Contactinformatie

Tijdsbelasting
De tijdsbelasting per cursus is ongeveer twaalf uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de bijeenkomsten.

Aantal deelnemers
De cursussen worden verzorgd voor een groep van minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Meer informatie en aanmelden
fsw.vu.nl/organisatiecultuur

 

Opleidings activiteit
  • Datum nog niet bekend