• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2006 / nummer 1
nummer 1

10 Bind uw interimmer

Bureaus voor interim-management hebben de moeilijkste tijd achter de rug. Nu de markt aantrekt, valt er voor interim-managers weer iets te kiezen. Bureaus moeten nu werk maken van loyaliteit. Maar hoe houd je interimmers vast zónder ze te ketenen? Vier bureaus over hun bindingsactiviteiten. Van scholing en training tot borrels en schaatsdagen.16 ‘Bewústwording, geen vinklijsten’
Minister Alexander Pechtold wil het aantal adviescommissies bij de overheid terugdringen. Lastig, want zijn eigen departement heeft de meeste. En het bezuinigen op commerciële overheidsadviseurs? Daarmee heeft hij juist minder haast. ‘Rapporten lees ik niet.’ 

20 Mooie woorden, falende vaardigheden
Het oude jaar is afgeschreven, maar sommigen zijn er nog niet klaar mee. Zoals Titus Mars. Als Ooa-lid was hij op 17 november 2005 aanwezig bij de Ernst Hijmans-lezing. ‘Zorgvuldig werken’ was het thema, maar volgens Mars ging het over mannen, macht en grijze pakken. De dag na de lezing stuurde hij Management en Consulting onderstaande brief – een uitnodiging tot debat zoals het wél moet worden gevoerd.

22 Zelfkritiek en nestbevuiling
Vaak wordt zo vergeten dat logica’s (als x dan y) sociale afspraken zijn, die kunnen worden geschonden. Dat geldt ook voor taalsystemen, sets van woorden en wendingen die bij specifieke gelegenheden vanzelfsprekend zijn en bij andere juist niet. Meestal volgen taalsystemen de grenzen van de groep. Zoals die van organisatieadviseurs, met hun vele paradoxen. Die ze niet alleen te pas en te onpas gebruiken, maar ook over zichzelf afroepen.

25 Scenariomethode als hulpmiddel voor boardroom-consulting
Serie Vaktechniek. Werken met scenario’s prikkelt niet alleen de creativiteit en het vermogen om over grenzen heen te kijken. Het biedt ook de zekerheid van structuur en houvast. De scenariomethode is daarmee een strategische middenweg tussen voorspelbaarheid en vernieuwing in de boardroom-consulting. Maar vergeet niet: het is een middel, geen doel.

28 Beroepsvorming, nee bedankt
Vormen organisatieadviseurs eigenlijk wel een beroepsgroep? En hoe zit dat bij accountants en interim-managers? Kennis wordt niet gedeeld,methoden amper uitgewisseld. Daardoor komt de professionalisering moeizaam op gang. Maar is standaardisatie de oplossing voor een beroep waarin attitude het verschil maakt? ‘Het lijkt of de branche het niet interesseert. Of zelfs bedreigend vindt.’

34 De kaarten op tafel
De Case. Op de directietafel van museum Land in Zicht ligt de NRC op tafel. Op de voorpagina prijkt een vette kop: ‘Korting voor “saaie, stoffige” rijksmusea’. In het wekelijkse directieberaad staan de nieuwe plannen van staatssecretaris Medy van der Laan prominent op de agenda. Wat te doen? De barricaden op? Of het roer om voor het te laat is?

42 Ook het ongeschrevene is relevant
Zoals organisaties zich aanpassen aan veranderingen, zo zou ook de boekenkast van consultants en adviseurs opnieuw moeten worden ingedeeld. Hans Strikwerda doet een voorstel voor een ordening van relevante publicaties. Ook om te weten wat er allemaal níet in boeken staat.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »